Mogelijke handlanger Nemmouche mag worden uitgeleverd

PHOTO_NEWS
Een 26-jarige mogelijke handlanger van Mehdi Nemmouche, de vermoedelijke dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel, wordt uitgeleverd aan ons land. Dat heeft het hof van beroep in Parijs beslist. De man kan wel nog in cassatieberoep gaan tegen de uitlevering.

De 26-jarige man uit Marseille wordt door de Belgische speurders beschouwd als een mededader omdat hij Nemmouche logistieke steun zou geleverd hebben voor de aanslag. Uit het onderzoek zou blijken dat hij Nemmouche in de weken voor de aanslag herhaaldelijk ontmoette, in Brussel en Marseille. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag.

De man, Nacer B., verbleef tussen 1 juni 2008 en 2 december 2010 in dezelfde gevangenis als Mehdi Nemmouche, in Salon-de-Provence. In die periode zouden een groep gedetineerden in die gevangenis zich bekeerd hebben tot een radicaal-religieuze stroming en Nemmouche en B. zouden de meest actieve leden van die groep geweest zijn.

B. minimaliseert dat verhaal maar uit het onderzoek zou wel blijken hij en Nemmouche na hun hechtenis en in de weken voor de aanslag contact hielden. Nemmouche zou B. begin april 2014 vanuit Brussel gebeld hebben, waarna B. naar Brussel zou gereisd zijn. Twee weken later zou Nemmouche dan op zijn beurt naar Marseille gereisd zijn.