Minder executies in China

Archieffoto: Een vrouwelijke gevangene wordt naar haar executie gevoerd
UNKNOWN Archieffoto: Een vrouwelijke gevangene wordt naar haar executie gevoerd

China is geleidelijk bezig zijn juridisch stelsel te hervormen en minder doodstraffen op te leggen. Vorig jaar zijn tussen de 25 en 30 procent minder executies uitgevoerd dan het jaar daarvoor.

Veel executies
Volgens mensenrechtenorganisaties worden in China jaarlijks meer mensen terechtgesteld dan in de rest van de wereld samen. Hoeveel executies worden uitgevoerd is niet bekend, aangezien de autoriteiten daarover geen uitsluitsel geven. Amnesty International houdt het op duizend tot tienduizend executies per jaar.

Bescheiden hervormingen
China begon vorig jaar met bescheiden hervormingen ten aanzien van de doodstraf, die nu formeel alleen nog mag worden opgelegd in geval van moord en andere geweldsdaden, corruptie en drugshandel. Nieuwe wetten bepalen dat het Opperste Volksgerechtshof alle doodvonnissen moet toetsen. Dat zou ertoe hebben geleid dat ongeveer vijftien procent van de doodvonnissen nietig werd verklaard.

Walgelijke misdadigers
Rechter Xiao Yang van het Opperste Volksgerechtshof zegt dat alleen nog "een extreem klein aantal uiterst ernstige en uiterst walgelijke misdadigers" de doodstraf krijgt. Xiao doet de uitspraak in een verslag voor de jaarlijkse zitting van het Nationaal Volkscongres, het Chinese parlement.

Goede richting
John Kamm, directeur van de in San Francisco gevestigde Dui Hua Stichting, zegt dat in China in 2007 ongeveer zesduizend mensen zijn terechtgesteld. Dat is een daling van 25 tot 30 procent in vergelijking met 2006. Kamm spreekt van "een stap in de goede richting" en "de belangrijkste mensenrechtenhervorming" onder de regering van president Hu Jintao en premier Wen Jiabao.

Geen afschaffing
Spoedige afschaffing van de doodstraf is niet te verwachten. Volgens rechter Huang Ermei van het Opperste Volksgerechtshof is de doodstraf in overeenstemming met de Chinese behoefte aan sociale orde. "Ons land verkeert momenteel niet in de omstandigheden dat de doodstraf kan worden afgeschaft en zal die omstandigheden ook lange tijd nog niet hebben", stelt Huang. (novum/gb)