Miljardairs doneren meer dan de helft van hun fortuin aan goede doelen

THINKSTOCK
De 'Giving Pledge' trekt wereldwijd steeds meer miljardairs over de streep om meer dan de helft van hun fortuin te doneren aan liefdadigheid, tijdens hun leven of in hun testament. Het project werd in 2010 op poten gezet door bekende filantropen Bill en Melinda Gates en Warren Buffett om de meest welvarende medemensen te stimuleren hun rijkdom goed te besteden.

Enkele bekende gezichten die zich al achter de Giving Pledge hebben geschaard, zijn onder meer de voormalige New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Enkele dagen geleden vervoegde ook Groupon-kopstuk Brad Keywell het rijtje. Op vijf jaar tijd beloofden al 137 miljardairs uit veertien verschillende landen meer dan de helft van hun fortuin aan zelfgekozen goede doelen te zullen doneren.

Succes
"Toen we de Giving Pledge vijf jaar geleden opstartten, hadden we nooit verwacht dat we zoveel mensen zouden kunnen samenbrengen. Het is echt al gegroeid, eerst vooral in de Verenigde Staten, maar sinds kort ook wereldwijd. We willen filantropie intensiveren en mensen aanmoedigen om er sneller mee te starten. Het is geweldig om te zien hoe ze gedurfder en tegelijk bedachtzamer omgaan met hun donaties", getuigt Bill Gates.

Liefdadigheid
Momenteel staat de vluchtelingenproblematiek hoog op de agenda, net als wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende ziekten, kinderarmoede en het stimuleren van de mondiale ontwikkeling. Meermaals per jaar komen de ondertekenaars van de Giving Pledge samen om te discussiëren over de uitdagingen, successen en minder geslaagde projecten en over manieren om slimmer te doneren.

Bill Gates.
PHOTO_NEWS Bill Gates.