Meer fouten bij bestedingen Europese subsidies

Het aantal fouten bij de besteding van Europese gelden is het afgelopen jaar gestegen in vergelijking met 2009. Vorig jaar ging het bij 3,7 procent van de betalingen verkeerd, een jaar eerder was het 3,3 procent. De jaren daarvoor was er nog een gestage daling van het aantal fouten, blijkt uit de presentatie van het jaarverslag 2010 van de Europese Rekenkamer. De instantie, die de Europese uitgaven controleert, baseert haar cijfers op steekproeven en controle van administraties.

De meeste fouten zijn vastgesteld bij de uitgaven voor het stimuleren van achtergebleven Europese regio's, energie en vervoer. Hier steeg het geschatte percentage fouten naar 7,7 procent.

De meeste fouten worden gemaakt door de lidstaten. In veel gevallen wordt verzuimd een project openbaar aan te besteden. Ook wordt onterecht een beroep gedaan op financiële steun.

"We kunnen hieruit concluderen dat de regels voor aanbestedingen en subsidies te ingewikkeld zijn'', aldus het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, Gijs de Vries. "Hoe complexer, hoe meer fouten er worden gemaakt.''

Elke lidstaat maakt fouten
Op het gebied van regionaal beleid vallen vooral Italië, Spanje en Groot-Brittannië negatief op, aldus De Vries, verwijzend naar gegevens van de Europese Commissie. Maar hij benadrukt dat in elk land fouten worden gemaakt.

De Europese Unie gaf vorig jaar ruim 122 miljard euro uit. Bijna de helft vloeide naar de sector landbouw en natuurlijke hulpbronnen, gevolgd door de sector regionale ontwikkeling, energie en vervoer. (anp/vsv)