McCain: "Terugtrekking uit Irak zou schandvlek zijn"

UNKNOWN

De Republikeinse presidentskandidaat John McCain is geen voorstander van een vroegtijdige terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak. Een terugtrekking, zoals die volgens McCain door de Democraten wordt gepropageerd, moet worden uitgesloten.

"Schandvlek"
"We hebben een morele verantwoordelijkheid ten aanzien van Irak. Het zou om immoreel verraad gaan, een schandvlek op de grandeur van ons land als we het Iraakse volk in de steek laten en overleveren aan verschrikkelijk geweld, etnische zuiveringen en misschien zelfs een genocide. Dat is wat zou volgen na een onvoorzichtige, onverantwoordelijke en te vroege terugtrekking", zegt McCain. Een termijn voor het Amerikaanse engagement in Irak legde hij niet vast, maar volgens McCain moeten de troepen in het land blijven "tot het een succes wordt".

Al-Qaida
De Democratische presidentskandidaat Barack Obama vindt dat er een einde moet komen aan de oorlog in Irak om al-Qaida te bestrijden. Volgens Obama was al-Qaida voor de oorlog niet aanwezig in Irak. McCain vindt dat irrelevant. "Al-Qaida zit nu in Irak, net zoals in de grensgebieden tussen Afghanistan en Pakistan, in Somalië en Indonesië. Als we ons voortijdig terugtrekken zal al-Qaida in Irak overleven, de overwinning claimen en religieus geweld uitlokken." (afp/gb)