Macron pleit voor Europees leger

reuters
De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag in Parijs gepleit voor een Europese interventiemacht met eigen budget voor optredens bij internationale conflicten. Bovendien moet er volgens hem een Europese dienst burgerbescherming komen die direct inzetbaar is bij natuurrampen.

Macron schetste in de Sorbonne-universiteit een soeverein, verenigd en democratisch Europa. "De opbouw daarvan is de enige weg. Een fragieler Europa wordt vandaag de dag overspoeld door golven van globalisering.''

De hervormingsgezinde president zei dat het Europees leger het komende decennium gestalte moet krijgen. Dat moet gepaard gaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke, strategische doctrine. Hij stelde voor de nationale strijdkrachten alvast open te stellen voor militairen uit de andere lidstaten. Frankrijk is bereid het voortouw te nemen.

Pan-Europees asielbureau

Macron toonde zich in zijn toespraak over de toekomst van Europa ook voorstander van een pan-Europees asielbureau om de procedures voor de opvang van vluchtelingen in de verschillende landen te versnellen en op elkaar af te stemmen. In dat plan past ook gemeenschappelijke financiering voor de integratie en training van geaccepteerde asielzoekers. Bovendien moet Europa meer gaan doen aan ontwikkelingshulp. "We mogen Afrika niet langer zien als bedreiging maar als partner.''

epa