Maarten Luther toch geen ketter volgens de paus?

Paus Benedictus XVI gaat Maarten Luther in ere herstellen. Vijfhonderd jaar geleden werd Luther beschuldigd van ketterij, maar volgens de huidige Paus wilde hij het Christendom helemaal niet opsplitsen. Hij wilde de Kerk alleen maar zuiveren van corrupte praktijken. Dat schrijft de Times Online.

Verbannen
Maarten Luther (1483-1546) was één van de belangrijkste figuren van de Reformatie. Luther ging in tegen de macht van de Kerk en de Paus. Hij vertaalde de Bijbel in de volkstaal om het gewone volk ook toegang te verlenen tot het boek. Als reactie op de aflaatverkoop, een kwijtschelding van straffen voor zonden, schreef hij 95 stellingen die hij aan de deuren van de kerk van Wittenberg nagelde. Hij werd geëxcommuniceerd door Paus Leo X.

Imago
De paus zal in september een oordeel vellen over Luther, maar volgens bronnen binnen het Vaticaan zal hij beslissen dat Luther helemaal geen ketter was. Volgens Kardinaal Walter Kasper zal dat de dialoog tussen katholieken en protestanten vergemakkelijken. Het zou ook het conservatieve imago van de paus opnieuw verzachten. Eerder deze week besliste het Vaticaan ook al dat het een standbeeld van wetenschapper Galileo Galilei zal plaatsen. Ook Galilei was eeuwen geleden betrokken bij een conflict met de Kerk. (gb)