Luxemburg niet langer op lijst belastingparadijzen

THINKSTOCK
Het Groothertogdom Luxemburg is geschrapt van de zwarte lijst van het wereldwijde forum over transparantie en uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden. Dat heeft de Luxemburgse minister van Financiën Pierre Gramegna gezegd, naar aanleiding van een bijeenkomst van het aan de OESO gelinkte forum in Barbados. "Een goede evolutie, voor Luxemburg, maar ook voor de fiscale transparantie op internationaal niveau", reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Luxemburg was in november 2013 op de zwarte lijst gezet, omdat zijn wetgevend kader inzake strijd tegen belastingfraude en -ontduiking in gebreke bleef. De regering werd toen nog geleid door Jean-Claude Juncker, de huidige voorzitter van de Europese Commissie.

Minister Gramegna is tevreden met de schrapping, die volgens hem het gevolg is van "de inspanningen en het engagement van Luxemburg voor meer transparantie en informatie-uitwisseling". Het Groothertogdom schrapte onder meer het bankgeheim.

Het wereldwijde forum telt 125 leden. Het moet ervoor zorgen dat internationale normen inzake fiscale transparantie toegepast worden.

"Goede evolutie"

"Dit is een goede evolutie, voor Luxemburg, maar ook voor de fiscale transparantie op internationaal niveau". Zo reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op het bericht dat het Groothertogdom is geschrapt van de zogenaamd zwarte lijst van de OESO.

Volgens de minister heeft Luxemburg de nodige inspanningen gedaan om de transparantie te verhogen. "Onze regering stelt zich op als voortrekker op vlak van fiscale transparantie. Ik verwijs daarbij naar de spontane uitwisseling van rulings door ons land en naar de doorkijkbelasting die we ingevoerd hebben. De gunstige voortekenen voor wat de positie van Luxemburg betreft, worden nu bevestigd", meent Van Overtveldt.

"Onze regering handelt consequent als het op fiscale transparantie aankomt", zegt Van Overtveldt. "De OESO-richtlijnen zijn daarbij een belangrijke maatstaf. Vandaar dat ook onze fiscale wet daarnaar verwijst." Nu het mondiaal forum van de OESO de richtlijn aangepast heeft, zal de Belgische circulaire ook die actualisering snel volgen.

"Concreet betekent dit dat Guatemala, Nauru en Trinidad en Tobago de internationale standaard inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen voor belastingdoeleinden niet effectief en substantieel toepassen. Cyprus, Luxemburg en de Seychellen worden 'compliant' en verdwijnen van de lijst. Voor wat Luxemburg betreft bekent dit dat er voor het boekjaar 2015 en volgende jaren geen aangifteplicht meer is voor financiële transacties naar Luxemburgse rekeningen door Belgische vennootschappen."