Luxemburg bevestigt doorzenden van fiscale rulings

BELGA
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft vanmorgen van zijn Luxemburgse collega de toezegging gekregen dat ons land in januari alle Luxemburgse fiscale rulings mag verwachten, ook de rulings die niet in het Lux Leaks-dossier zaten. Dat zegt minister Van Overtveldt na de reactie van groenen en socialisten op de excess profit rulings. "Transparantie is voor mij geen hol begrip, het is een werk van elke dag."

Volgens de N-VA-minister is de oproep van sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven om vanaf morgen alle gegevens van rulings aan de andere lidstaten te bezorgen zonder voorwerp. "Er bestaat al een wettelijke basis voor informatie-uitwisseling indien er een individueel verzoek komt van een andere lidstaat. Als een andere lidstaat een ruling vraagt aan onze administratie, dan geven we die gewoon, punt", zegt Van Overtveldt.

Akkoord

De minister merkt op dat hij daarover vanmorgen een ontmoeting had met zijn Luxemburgse collega. "Eerder had ik het parlement naar aanleiding van het Lux Leaks-dossier laten weten dat ik Luxemburg zou vragen om ons alle Luxemburgse rulings te bezorgen, met inbegrip van de rulings die niet in het Lux Leaks-dossier zaten. Daar werd toen wat smalend over gedaan, maar de Luxemburgse minister van Financiën heeft me deze ochtend toegezegd dat we die in de loop van januari mogen verwachten", aldus Van Overtveldt.

Hij wijst er nog op dat hij twee weken geleden, tijdens zijn ontmoeting met de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft laten weten mee actief aan de kar te willen trekken voor meer fiscale transparantie op Europees niveau. "Ik heb dat engagement ook in de commissie Financiën herhaald. Blijkbaar hebben sommigen dat niet goed gehoord."

Ik had al laten weten Luxemburg te vragen om ons alle rulings te bezorgen, met inbegrip van de rulings die niet in het Lux Leaks-dossier zaten

Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën

Geen moratorium

Het voorstel van Groen om een moratorium op fiscale rulings in te voeren, vindt Van Overtveldt een "lichtzinnige gedachte". Het zou immers de beste manier zijn om rechtsonzekerheid en chaos te creëren, luidt het. "Dat gaan we dus niet doen. We zijn niet van plan om legale spelregels tijdens de rit te veranderen. Ik denk dat men van een overheid mag verwachten dat ze rechtszekerheid biedt en dat ze op een verantwoorde manier omgaat met engagementen", aldus de N-VA'er.

Van een overheid mag verwachten dat ze rechtszekerheid biedt en dat ze op een verantwoorde manier omgaat met engagementen

Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën