Lijst oorlogsmisdaden in burgeroorlogen uitgebreid

Voortaan kunnen misdaden begaan met gifwapens, stikgas en dumdumkogels die ingezet worden bij "niet-internationale gewapende conflicten" vervolgd worden door het Internationaal Strafhof.

Tijdens de herzieningsconferentie van het Statuut van Rome, dat de basis legde voor het strafhof, is hierover op voorstel van België unaniem een amendement goedgekeurd. Dat meldt Buitenlandse Zaken.
 
De drie wapens (gifwapens, stikgas en dumdumkogels) werden tot nu toe enkel vermeld in de lijst van internationale conflicten, maar niet in de lijst van misdaden in interne gewapend conflicten. Met de goedkeuring van het amendement is die laatste lijst nu uitgebreid.
 
"Minder bloedige burgeroorlogen"
Volgens minister van Buitenlandse Zaken Vanackere (CD&V) is dat een belangrijke stap vooruit. "Het merendeel van de gewapende conflicten vandaag zijn niet internationaal. De internationale regels die toelaten op te treden tegen oorlogsmisdaden in het kader van zulke situaties zijn nochtans beduidend minder talrijk dan in geval van internationale conflicten."
 
"Dit amendement is dus een essentiële vooruitgang in de harmonisering van de regels van toepassing op beide types van conflict. Dit moet er toe bijdragen dat situaties van burgeroorlog minder bloedig en op termijn dus minder destabiliserend worden", aldus Vanackere.
 
De herzieningsconferentie in Kampala, in Uganda, wordt vandaag nog afgerond. De belangrijkste inzet van de conferentie was om de definitie van het misdrijf "agressie" vast te leggen en om consensus te bereiken over de manier waarop het hof rechtsmacht krijgt over het misdrijf agressie. Voorlopig is nog niet duidelijk of hierover al resultaat is geboekt.(afp/tw)