Libische overgangsraad verandert spelregels verkiezingen in laatste minuut

EPA
De door dictatuur en oorlog getekende Libiërs gaan morgen voor de eerste keer in decennia weer naar de kieskantoren. Ze kiezen dan 200 afgevaardigden voor een Algemeen Nationaal Congres. Kort voor de verkiezingen kwam het vandaag tot enige verwarring, omdat de Nationale Overgangsraad (CNT) op het laatste ogenblik een radicale verandering in het termijnplan voor de overgangstijd verordende.

Het Nationaal Congres zal nu enkel nog de procedures voor de verkiezingen van een 60-koppige grondwetscommissie door het volk vastleggen. Aanvankelijk zou het Nationaal Congres de leden van de grondwetscommissie bepalen. De CNT legde ook vast dat leden van het Nationaal Congres niet gelijktijdig deel kunnen uitmaken van de grondwetscommissie.

De Nationale Overgangsraad, die tijdens de revolutie vorig jaar werd opgericht, zal na de verkiezingen aftreden. Het leger zal voor de verkiezingen in staat van paraatheid zijn. Voor de kieskantoren in Tripoli en Benghazi zagen waarnemers soldaten en militieleden. Ze zullen volgens de overgangsregering mogelijke aanvallen van tegenstanders van de "eerste democratische verkiezingen" in het Noord-Afrikaanse land verhinderen.

Meer dan 2,8 miljoen Libiërs hebben zich op de kieslijsten laten inschrijven. Ze zullen de leden van een Algemeen Nationaal Congres kiezen, dat dezelfde taken van een overgangsparlement krijgt. Rond de 4.000 kandidaten strijden om de 200 mandaten. Het Nationaal Congres zal later een nieuwe overgangsregering vastleggen.

Boycot
In het oosten van het land hebben groepen, die meer macht en autonomie voor hun regio vorderen, opgeroepen tot een verkiezingsboycot. Ze staken een kamp van de kiescommissie in Ajdabiya ten westen van Benghazi in brand. De CNT veroordeelde de brandstichting en verklaarde dat het in het district tot een vertraging van de verkiezingen kan komen, omdat er documenten werden vernietigd.

Het programma van de meeste kandidaten steunt op drie pijlers: overheidsdiensten, islam en nationalisme. Tot de bekendste partijen behoort de Partij voor Gerechtigheid en Wederopbouw, die door de Moslimbroeders werd gesticht, en de Vaderlandspartij van Mahmud Jibril. De wereldwijze econoom was tijdens de revolutie tegen kolonel Mouammar Kadhafi premier van een overgangsregering, onder Kadhafi stond hij aan het hoofd van de National Economic Development Board.

De Nationale Overgangsraad had donderdagavond nog een bijkomend politiek snelbesluit de wereld ingestuurd en verklaard dat de islam voortaan ook "de belangrijkste bron voor de rechtspraak" wordt. Zeer omstreden is dat in het overwegend islamitisch-conservatieve land niet. Slechts enkele radicale islamisten willen dat de islam "de enige bron" voor rechtspraak is.