Legalisering medische wiet leidt niet tot meer gebruik door tieners

kos
Critici hebben jarenlang aangevoerd dat de legalisering van cannabis, ook al is het slechts voor medische doeleinden, zou leiden tot een meer lakse houding tegenover de drug bij tieners. Dat zou op zijn beurt resulteren in een toegenomen wietgebruik en zelfs tot het gebruik van zwaardere drugs. Maar een door de Amerikaanse regering bevolen onderzoek besluit dat tieners niet meer wiet roken in staten waar cannabis werd gelegaliseerd. In bepaalde leeftijdsgroepen is zelfs een daling van het wietgebruik vastgesteld.

"Ons onderzoek levert het sterkste bewijs ooit dat het gebruik van marihuana door tieners niet toeneemt nadat een staat medicinale marihuana heeft gelegaliseerd", zegt Deborah Hasin, auteur van de studie die in het vakblad Lancet Psychiatry werd gepubliceerd. De studie toont aan dat het gebruik van wiet onder meer dan een miljoen studenten in 48 staten niet significant is toegenomen.

Onder 13- en 14-jarigen is het gebruik afgenomen. Volgens de onderzoekers kan dit te wijten zijn aan het feit dat jongeren wiet niet meer als 'recreatief' beschouwen. Wat volgens de onderzoekers van de Columbia universiteit van New York ook kan meespelen, is dat ouders meer doen om te verhinderen dat hun kinderen wiet roken omdat ze weten dat de drug makkelijker te verkrijgen is.