Vaticaan erkent Palestina officieel als staat

REUTERS
Het Vaticaan erkent Palestina voortaan officieel als staat. In juni vorig jaar ondertekenden het Vaticaan en Palestina al een historisch akkoord waarin de Heilige Stoel Palestina als staat erkent. Dat akkoord gaat nu van kracht.

In het document, dat de rechten van de katholieke kerk in de Palestijnse gebieden regelt, is sprake van de 'staat Palestina". De tekst bekrachtigt ook "de ondersteuning van een vreedzame onderhandelde oplossing voor de situatie in de regio".

Officieus spreekt het Vaticaan al langer van een onafhankelijke Palestijnse staat. Bij een reis van de paus naar het Heilige Land had hij ook al gesproken over de "staat Palestina".

Intussen hebben wereldwijd meer dan 130 landen Palestina als soevereine staat erkend.