Paus zet Netanyahu op zijn plaats: "Neen, Jezus sprak geen Hebreeuws"

Paus Franciscus bracht gisteren een bezoek aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die de paus met behulp van een tolk verwelkomde. De paus bleek goed bij de les te zijn en verbeterde Netanyahu toen die zei dat Jezus Hebreeuws sprak.

Al meteen benadrukt Netanyahu in zijn verwelkoming de gelijkenissen tussen het christen- en jodendom. Zo heeft hij het ook over Jezus zelf: "Jezus was hier, in dit land. Hij sprak Hebreeuws", zo zegt Netanyahu, waarna hij meteen door de Paus wordt onderbroken, die de premier in zijn typische stijl vermanend verbetert: "Aramees." (vanaf 0:55 in de video)

Netanyahu herpakt zich snel: "Ok, hij sprak Aramees, maar hij verstond wel Hebreeuws".

Het Aramees was aan het begin van onze jaartelling de lingua franca van het Midden-Oosten. In het huidige Palestina en Israël werd een variant, het West-Aramees gesproken. Algemeen wordt aangenomen dat ook Jezus die taal sprak.