Antwerpse dokter verwijst Joodse vrouw naar Gaza

De FOD Volksgezondheid heeft een klacht ontvangen van de omgeving van een 90-jarige vrouw uit Antwerpen die woensdagavond van een arts zou te horen hebben gekregen dat hij haar niet wilde helpen omdat ze Joods is. Dat schrijft de website Joods Actueel en wordt bevestigd door Volksgezondheid.

De bejaarde dame liep woensdagavond een ribfractuur op, waarna haar zoon naar de wachtdienst van geneesheren belde om medische hulp te vragen. De arts die de telefoon opnam zou gezegd hebben dat hij weigerde naar de vrouw toe te komen. "Stuur ze maar voor enkele uren naar Gaza, dan zal ze geen pijn meer voelen", zou hij eraan toegevoegd hebben in een tweede telefoongesprek. De zoon contacteerde daarop Antwerps districtsraadslid Samuel Markowitz (Open Vld), een vriend van de familie, die op zijn beurt de arts in kwestie opbelde.

"Ik heb die man de kans gegeven zijn kant van het verhaal te vertellen en zijn woorden in te trekken, maar dat laatste weigerde hij", stelt Markowitz, die bovendien zegt over een opname van zijn gesprek met de arts te beschikken. "Ik kon haast niet geloven wat ik hoorde en heb nadien aan de familie gezegd dat ze zeker een klacht moeten indienen. Zelf zal ik volop meewerken aan een eventueel onderzoek."

De FOD Volksgezondheid bevestigt dat er een soortgelijke klacht werd ingediend en dat ze die zal doorspelen aan de Orde van geneesheren en aan het Antwerpse parket. Verder wil Volksgezondheid voorlopig geen commentaar kwijt over de zaak.

Het bestuur van de Huisartsenvereniging Antwerpen Centrum (HAVAC) laat intussen in een mededeling weten het incident ten te zeerste betreuren en verklaart dat "de wachtdienst een plek moet zijn die neutraal is en waar iedereen zich veilig kan voelen". HAVAC stelt verdere stappen te zullen ondernemen en in eerste instantie aan de arts te zullen vragen om excuses aan te bieden aan de betrokken patiënte. "Het kan niet getolereerd worden dat een arts, tijdens het uitvoeren van zijn of haar ambt, uitspraken of verwijzingen doet die niets te maken hebben met het medische handelen op zich", klinkt het nog.

thinkstock