Terrorismerapport VS: "Al-Qaida verliest terrein, dreiging van IS veel groter geworden"

AFP
De dreiging van Islamitische Staat (IS) is in 2014 veel groter geworden terwijl die van al-Qaida verminderd is. Dat blijkt uit het terrorismerapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Terroristische aanslagen hebben in ook veel meer levens geëist dan het jaar ervoor.

Wereldwijd kwamen meer dan 32.700 mensen om bij ongeveer 13.500 aanslagen. Dat is een stijging van 81 procent. Rond de 34.700 mensen raakten gewond en 9400 mensen zijn ontvoerd door terroristische groeperingen. Dat is drie keer zo veel als het aantal ontvoeringen in 2013. Het aantal aanslagen nam met een derde toe.

Prestigeverlies Al Qaida, maar verschijnsel van 'lone wolf'

IS trok in vorig jaar duizenden buitenlandse strijders aan en breidde zijn bereik uit tot Irak en Syrië. De redenen voor het "prestigeverlies" van al-Qaida ligt onder andere in Afghanistan en Pakistan, waar verschillende leiders van het netwerk gedood zijn. Aan de andere kant waarschuwt het State Department voor het verschijnsel van de "lone wolf", waarbij individuen geïnspireerd worden door de groep.

IS erg "succesvol"
Ondertussen stromen massa's buitenlandse strijders toe in het Midden-Oosten om zich aan te sluiten bij IS. Zo reisden vorig jaar meer buitenlandse strijders naar Syrië om zich aan te sluiten bij terroristische groeperingen dan gelijk waar elders in de afgelopen twintig jaar. Sinds december zijn dat er 16.000 uit 90 landen. "Dat zijn er meer dan het aantal buitenlandse strijders dat de afgelopen twintig jaar naar Afghanistan, Pakistan, Irak, Jemen of Somalië afgereisd zijn", staat in het rapport te lezen.

De oorzaak van het "succes" van IS ligt volgens het State Departement onder meer in het gebruik van sociale media om potentiële rekruten te bereiken, het verspreiden van de brutaliteiten en het geidealiseerde beeld dat opgehangen wordt over de regio's die onder controle van IS staan.

Terroristische aanslagen werden vorig jaar het meest gepleegd in Irak, Syrië en Afghanistan. Ook in Nigeria kwamen veel mensen om het leven bij aanslagen van Boko Haram. De tactiek van terroristen is gewelddadiger geworden, stellen de VS. Zo waren er meer onthoofdingen, kruisigingen, stenigingen en massa-ontvoeringen.