Moslimagenten in open brief aan Jan Jambon: "Onze loyauteit wordt permanent in vraag gesteld"

Jambons uitspraak over 'dansende moslims' na de aanslagen in Brussel is bij de moslimagenten van de federale politie niet in goede aarde gevallen.
belga Jambons uitspraak over 'dansende moslims' na de aanslagen in Brussel is bij de moslimagenten van de federale politie niet in goede aarde gevallen.
Moslimagenten van de federale politie hebben een open brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gericht. De uitspraak van Jambon, over dansende moslims na de aanslagen in Brussel, is bij hen niet in goed aarde gevallen. "Het is moeilijk moslim te zijn binnen de politie. Onze loyauteit wordt voortdurend in vraag gesteld, vooral na de aanslagen in Parijs en Brussel. Hoe wij het probleem van de radicalisering benaderen, wordt zelden bevraagd", zegt één van de briefschrijvers aan de RTBF.

De agent spreekt in naam van zijn collega-moslimagenten, die hij op zo'n 250 schat.

Diskrediet
"Wij hebben er als allochtonen voor gekozen ons land te dienen bij de politie. Al meer dan twintig jaar tonen we met ons engagement dat de integratie een realiteit is. Het heeft ons jaren gekost om tegen vooroordelen te vechten, zowel bij de autochtone Belgen als in onze eigen gemeenschap.  Wat u in de pers vertelt, weerspiegelt allerminst de werkelijkheid op het terrein. Uw uitspraken zijn helaas niet enkel onjuist, ze brengen ons ook in diskrediet bij de deel van de bevolking. Zelfs bij onze superieuren. Nee, meneer de minster, we hebben niet gedanst de 22ste maart. We hebben gerouwd om onze doden en onze gewonden. Sommigen onder ons zijn nog in rouw".

Strijd tegen IS
De agenten van de tweede generatie zijn vooral teleurgesteld door het gebrek aan steun. Ze stellen Jambon volgende vragen. "Waarom onderstreept u het werk van uw honderden allochtone agenten in de strijd tegen Islamitische Staat niet? Waarom laat u na te zeggen dat allochtone mannen en vrouwen vandaag het eerste front tegen het radicalisme vormen? Waarom zegt u niet dat we ons niet laten tegenhouden, ook al worden we door IS afgeschilderd als afvalligen, verraders die moeten terechtgesteld worden?".

"Door mijn functie en de gevoelige onderzoeken die ik voer, breng ik mijn gezin in gevaar. Bij de politie gaan, is geen beslissing die je licht maakt", voegt de man er aan toe.

Waarom zegt u niet dat we ons niet laten tegenhouden, ook al worden we door IS afgeschilderd als afvalligen, verraders die moeten terechtgesteld worden?

De briefschrijvers stellen dat ze enkel op respect uit zijn. "Praat met uw allochtone agenten, meneer de minister, en u zal de realiteit zelf zien". Ze benadrukken hun toewijding aan het land en hun vastberadenheid in de strijd tegen het terrorisme.

Oprichting vzw Sun Cops
"Ondanks uw vooroordelen, moet u weten dat we nooit in de val van IS zullen trappen. Vandaag nog meer dan gisteren zullen de moslimagenten trouw blijven aan onze waarden van eenheid. IS of wie dan ook zal ons die niet laten verraden".

Om zich te laten horen, hebben de allochtone agenten besloten zich te verenigen in de vzw Sun Cops. "Samen met juristen stellen we de statuten op. We gaan ons project voorstellen aan de commissaris-generaal van de federale politie, Catherine De Bolle. Zodra we onze voorzitter en woordvoerder hebben gekozen, zullen we in de openbaarheid treden".

Ondanks uw vooroordelen, moet u weten dat we nooit in de val van IS zullen trappen. Vandaag nog meer dan gisteren zullen de moslimagenten trouw blijven aan onze waarden van eenheid. IS of wie dan ook zal ons die niet laten verraden