Islamitische scholen komen niet van de grond in Nederland

In Dordrecht is er wel een islamitische basisschool, maar met het opzetten van middelbare scholen wil het nog niet zo vlotten.
archieffoto AD/Rinie Boon In Dordrecht is er wel een islamitische basisschool, maar met het opzetten van middelbare scholen wil het nog niet zo vlotten.
Islamitische schoolbesturen doen verwoede pogingen om meer middelbare scholen te stichten in Nederland. De afgelopen jaren dienden ze zo'n dertig aanvragen in, slechts twee werden goedgekeurd. De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) vindt dat de vrijheid van onderwijs in het gedrang komt.

Het middelbaar islamitisch onderwijs blijkt moeizaam van de grond te komen bij onze noorderburen. Het AD vroeg de aanvragen voor nieuwe scholen op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daaruit blijkt dat verschillende schoolbesturen de afgelopen jaren tientallen pogingen hebben gedaan, maar dat die vrijwel allemaal strandden.

In Den Haag zijn acht aanvragen geweest. Ze werden allemaal afgekeurd. In Amsterdam waren het er zeven. Eentje kreeg groen licht, maar heeft nog steeds geen gebouw en blokkeert andere aanvragen. Islamitische schoolbesturen probeerden in Utrecht acht keer voet aan de grond te krijgen. Alleen een school met een gemengde grondslag, waaronder islamitisch, had succes.

In Rotterdam werden eveneens acht aanvragen afgewezen. Voor de steden Schiedam en Eindhoven deden schoolbesturen twee mislukte pogingen.

Niet te vinden
Terwijl het aantal islamitische basisscholen in Nederland in snel tempo toeneemt (het zijn er nu 50), is er nog nauwelijks een islamitische middelbare school te vinden. Alleen in Rotterdam is het Avicenna College - het voormalige Ibn Ghaldoun dat failliet ging na examenfraude - in bedrijf. In Amsterdam ligt weliswaar een goedgekeurde aanvraag van de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Amsterdam en Omstreken, maar die heeft nog steeds geen gebouw gevonden.

Koepelorganisatie ISBO vindt dat islamitische schoolbesturen geen eerlijke kans krijgen. Om een nieuwe school te kunnen stichten, is een bestuur wettelijk verplicht aan te tonen dat het voldoende leerlingen trekt. Een belangrijke graadmeter is het aantal kinderen dat al op islamitische basisscholen zit. "Zelfs in Den Haag en Utrecht zijn er te weinig. Daar kunnen we nu echt geen middelbare school starten", merkt voorzitter Yusuf Altuntas op. Veel islamitische kinderen gaan nu naar andere basisscholen. Die leerlingen tellen niet mee.

In de laatste aanvragen proberen schoolbesturen gebruik te maken van een maas in de wet. Ze opperen de oprichting van een middelbare school op islamitische én bijvoorbeeld rooms-katholieke grondslag. Het idee: dan kunnen ze ook rooms-katholieke leerlingen meetellen. Maar ook die aanvragen mislukken. Het bestuur moet in de statuten vermelden dat het óók die rooms-katholieke grondslag heeft. "Maar dat gaat niet vanzelf", weet Paul Zoontjes, hoogleraar onderwijsrecht aan de Tilburg University. "Katholieke onderwijsorganisaties moeten toestemming geven."

Makkelijker
Toch is de wens voor een islamitische middelbare school niet onopgemerkt gebleven. De Nederlandse staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil het makkelijker maken om nieuwe scholen te stichten. "De huidige systematiek doet niet optimaal recht aan de vrijheid van onderwijs", erkent zijn woordvoerder.

Straks kunnen besturen mogelijk met ouderverklaringen of marktonderzoek aantonen dat ze genoeg leerlingen gaan trekken. Altuntas: "We hopen dat er eindelijk meer ruimte komt voor islamitische middelbare scholen. In de vier grote steden hebben we genoeg kinderen die daarheen willen."

De twee indieners van de meeste aanvragen waren niet bereikbaar voor commentaar.

Staatssecretaris Sander Dekker
ANP Staatssecretaris Sander Dekker

Primeur in ons land
In ons land werd vorig jaar een secundaire afdeling geopend in de gesubsidieerde islamitische school la Vertu in Schaarbeek. Een primeur in België, volgens La Libre Belgique. De regering van de Franse gemeenschap gaf de vzw Enseignement Confessionnel Islamique de Belgique (ECIB) groen licht voor de openstelling.