Vaticaan en islam effenen pad voor de dialoog

Het Vaticaan en islamitische schriftgeleerden hebben tijdens een tweedaagse voorbereiding het pad naar een open dialoog geëffend. Ze kwamen vandaag in Rome overeen om van 4 tot 6 november een eerste "katholiek-islamitisch forum" te organiseren, waarmee het overleg tussen de religies bevorderd moet worden.

Hoog overleg
Volgens de mededeling van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog zullen 24 religieuze vertegenwoordigers en schriftgeleerden in Rome samenkomen en tijdens die dagen door paus Benedictus XVI ontvangen worden. De liefde voor God en vervolgens de menselijke waardigheid en het wederzijds respect zouden thema's van dit hoge overleg zijn.

Godsdienstvrijheid
Het Vaticaan staat positief tegenover een dialoog met de islam, maar beschouwt het respect voor de godsdienstvrijheid als een van de belangrijkste toetsstenen voor het gesprek tussen de beide religies. "Het debat rond godsdienstvrijheid is een heikel punt en zeer belangrijk voor de toekomst", had de Vaticaanse adviseur van de Commissie voor de Relaties met de Islam, Andrea Pacini, voor de ontmoeting in de marge van de technische voorbereiding van het eerste forum in Rome verklaard.

Niet naïef
Aanzet voor deze dialoog vormde een briefwisseling tussen 138 islamitische schriftgeleerden en paus Benedictus XVI en andere kerkleiders. Het christendom moet zich met de islam bezighouden, had de Duitse curiekardinaal Walter Kasper dinsdag benadrukt. Kasper zette zich in voor een constructief en kritisch gesprek tussen de religies in, dat niet "naïef" mag zijn. Andere religies zijn in Europa "niet langer te gast", verklaarde hij. (belga/eb)