Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank voor huwelijks- en erfeniskwesties

UNKNOWN

In Antwerpen is een rechtbank geopend die huwelijksgeschillen en erfeniskwesties behandelt volgens de islamitische rechtspraak. Het gaat om een initiatief van de radicale moslimgroepering Shariah4Belgium. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws. Diversiteitsschepen Monica De Coninck (sp.a) vindt het op zich goed dat religieuze instanties bemiddelen in hun gemeenschappen, "al zou dat beter niet door fundamentalisten gebeuren".
 
Volgens sharia van Allah
Het Centrum voor Islamitische Diensten huist in de Borgerhoutse Somméstraat. Volgens de website zal het "alle gevallen van echtscheiding, nietigheid van het huwelijk, verzoening of echtelijke geschillen in overeenstemming met de sharia van Allah behandelen en een certificaat overhandigen waar nodig".
 
Geen straffen uitspreken
Schepen Monica De Coninck benadrukt dat geen sprake kan zijn van een rechtbank die straffen uitspreekt en voltrekt. Als het enkel om bemiddeling gaat, vindt ze het geen slechte zaak. Ze wijst er ook op dat haar diensten Shariah4Belgium al in het oog houdt.

Vlaams Belang eist sluiting
Het Vlaams Belang eist meteen de sluiting van de shariarechtbank. Voor Filip Dewinter is "de inrichting van deze rechtbank een nieuwe stap in de islamisering van Antwerpen". Dewinter wijst erop dat de grondwet het monopolie inzake geschillenbeslechting toekent aan de rechterlijke macht. "Er kan zeker geen sprake van zijn dat naast de officiële gerechtelijke orde zich een parallel systeem van shariarechtbanken ontwikkelt die oordelen op basis van principes die botsen met de waarden van onze democratische rechtsstaat", aldus het Vlaams Belang-kopstuk.
 
Sneer naar schepen
Hij haalt ook uit naar Antwerps schepen van Diversiteit Monica De Coninck. Hij adviseert haar zich dringend bij te scholen over de inhoud van de sharia, op basis waarvan de shariarechtbank uitspraak zal doen. Vrouwen erven volgens de sharia slechts de helft van de man, en het islamitisch huwelijksrecht staat polygamie en kinderhuwelijken toe, aldus nog Dewinter. (belga/eb)