Moslimexecutieve over angst bij moslimkinderen: "Heksenjacht" en "Je hebt ook Halloween"

Mohamed Achaibi, vicevoorzitter van de Moslimexecutieve.
VRT/ Terzake Mohamed Achaibi, vicevoorzitter van de Moslimexecutieve.
Opschudding in Vlaanderen nadat radicaliseringsexpert Montasser AlDe'emeh gisteren naar buiten kwam met het nieuws dat tienduizenden Belgische moslimjongeren in angst leven. Ouders, leerkrachten in Koranscholen en imams in moskeeën leren hun kinderen immers dat er hen pure gruwel te wachten staat in het hiernamaals als ze geen goede moslim zijn. Mohamed Achaibi, vicevoorzitter van de Moslimexecutieve, besprak het thema vanavond in Terzake.

Volgens Achaibi is er de laatste maanden een heksenjacht aan de gang tegen de islam en moslims in het algemeen en hij betreurt dat scholen dergelijke problematieken niet aankaarten bij de Moslimexecutieve. "Ik betreur dat we in ons onderwijs CLB's hebben, die ook wel contact hebben met die kinderen, en dat we tot op vandaag nog nooit een klacht hebben gekregen met betrekking tot het verhaal dat we de laatste dagen te horen krijgen," vertelt hij in Terzake.

Achaibi geeft toe dat de verhalen herkenbaar zijn en ontkent hun bestaan zeker niet. Ze kaderen volgens hem binnen een bepaald volksgeloof, maar hij beklemtoont dat het niet de retoriek is die de islamleerkrachten aan kinderen horen over te brengen.

Over de bangmakerij is hij duidelijk: "God is de barmhartige God. Dat is in de drie monotheïstische godsdiensten het geval. Het is niet aan islamleerkrachten en niet aan imams om kinderen en volwassenen bang te maken. Wij moeten binnen de moskeeën en in de islamklassen vrede verspreiden."

"Het is niet aan islamleerkrachten en niet aan imams om kinderen en volwassenen bang te maken. Wij moeten binnen de moskeeën en in de islamklassen vrede verspreiden."

Mohamed Achaibi

Drie inspecteurs voor 800 leerkrachten

De vicevoorzitter van de Moslimexecutieve belooft de zaak verder te onderzoeken, maar merkt op dat de middelen beperkt zijn: er zijn 800 islamleerkrachten en slechts drie inspecteurs. Die inspecteurs zeggen overigens dat het hele verhaal opgeklopt is, zegt Achaibi. Maar "het zou kunnen dat er natuurlijk islamleerkrachten zijn die traditionele verhalen uit het verleden, die ook volksgebruiken zijn, meegeven aan de kinderen. Maar daar hebben we ook onze inspecteurs voor."

De vicevoorzitter wijst erop dat de inspecteurs van de Moslimexecutieve echter enkel ingezet kunnen worden in het onderwijs en niet in de koranscholen: "Dat is de vrijheid van de moskeeën, van de moslimgemeenschap, om zich op die manier te organiseren."

Ook de 28 erkende moskeeën worden nauw opgevolgd door de Moslimexecutieve, maar in totaal zijn er in Vlaanderen 160 moskeeën "en het vergt heel wat omkadering om die te bereiken" beklemtoont Achaibi.

 "Laat ons die verhalen ook niet overroepen. Kinderen worden vandaag niet enkel op die manier bang gemaakt. Je hebt ook Halloween," concludeert hij.

(lees verder onder de video)

"Laat ons die verhalen niet overroepen. Kinderen worden vandaag niet enkel op die manier bang gemaakt. Je hebt ook Halloween."

Mohamed Achaibi

Brusselse GO-scholen willen zo snel mogelijk praten met Moslimexecutieve

Jacky Goris, algemeen directeur van de Scholengroep Brussel, wil zo snel mogelijk aan tafel gaan zitten met de Moslimexecutieve om te spreken over de moslimkinderen die door islamleerkrachten bang gemaakt worden voor een "straffende god". Dat stelt Goris in een reactie op de uitspraken van Mohamed Achaibi, ondervoorzitter van de Moslimexecutieve, gisteren in Terzake.

Daarin stelde Achaibi dat hij teleurgesteld was in de heer Goris, nadat die opperde dat de islambeleving de laatste jaren strikter verloopt. "Hij kent de Moslimexecutieve en zou perfect contact kunnen opnemen met ons en met de islaminspecteurs. Maar noch hij, noch de CLB's hebben al contact met ons opgenomen met betrekking tot de verhalen die we nu te horen krijgen", verklaarde hij.

Goris stelt dat er wel degelijk contact is, maar de verhalen over martelingen in het graf zijn wel nieuw voor hem.

"Directies noch leerkrachten, noch opvoeders noch CLB-medewerkers hebben dit ooit gemeld. Ook de leerkrachten islam niet, die nochtans het best geplaatst zijn om de denkwereld van leerlingen met een moslimachtergrond te kennen", stelt Goris, die vandaag/vrijdag nog een uitnodiging zal versturen naar de heer Achaibi.
14 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • danny janssens

  Jos Smos......en gelijk heb je. Begin alvast met het bannen van gelijk welke vorm van religie in alle onderwijsnetten. Het zal al een hoop vooroordelen uit de wereld helpen en vooral de integratie , met een wisselwerking , vergemakkelijken.

 • Alles word Verzwegen

  Ik ben al heel mijn leven katoliek maar mijn dochter bang maken nee dank u dat is echt middeleeuws. Voed u kinderen goed op, manieren hebben en respect voor mens en dier is niet te veel gevraagd. godsdienst hoort niet meer op onze scholen, hou dat binnenshuis en dan heb je al een pak minder problemen

 • Frans Van der Borght

  De hel en de hemel bestan niet in het hiernamaals. Wel op aarde. In en door het gedrag van het mensdom.

 • R V

  L VG: Halloween zou te maken hebben met Allerheiligen. Dus, ja...

 • jomamet jomemet.

  Wanneer gaat deze heksenjacht op de islam stoppen!