Hevige discussies tijdens overleg over Antwerps hoofddoekenverbod

UNKNOWN

In het Koninklijk Atheneum van Antwerpen leverde een openbaar infomoment over het verbod op politieke en religieuze symbolen deze avond verhitte discussies op. Directie, leerlingen, ouders en moslimorganisaties gingen verbaal met elkaar in de clinch. De politie was massaal aanwezig uit angst voor relletjes, maar alles bleef ondanks de gespannen sfeer relatief rustig.

Luid boegeroep
Directrice Karin Heremans lichtte eerst het standpunt van de athenea van Antwerpen en Hoboken toe om vanaf volgend schooljaar hoofddoeken en andere religieuze symbolen te weren. Ze benadrukte dat de maatregel genomen werd om moslima's niet langer bloot te stellen aan groepsdruk om een hoofddoek op te zetten. Haar speech werd onthaald op luid boegeroep van de meer dan 500 aanwezige leerlingen, ouders en sympathisanten.

"Georganiseerde discriminatie van moslims"
Imam Nordin Taouil haalde zwaar uit naar de directie. In zijn speech riep hij op om democratische acties te ondernemen, liefst met alle moslims samen. Hij wil pleiten bij de toekomstige Vlaamse minister van Onderwijs om meer rechten toe te kennen aan de moslimbevolking en een einde te maken aan wat hij "georganiseerde discriminatie" noemt.

"We moeten geweldloos blijven protesteren", zei de imam, die vreest dat dergelijke maatregelen leiden tot radicalisering.

"Hypotheek op de toekomst"
Verschillende leerlingen hielden vurige toespraken tegen het hoofddoekverbod. "Wij zijn geen leeghoofden die alles zomaar pikken", zei een van hen. "Deze beslissing hypothekeert onze toekomst, want vele moslima's zullen hun school niet afmaken", zei een andere studente. Sommigen pleitten voor het oprichten van eigen scholen, omdat volgens hen de expansie van de islam onvermijdelijk is en de hoofddoekdragende meisjes nergens meer terecht kunnen.

Een vertegenwoordiger van een radicale moslimgroepering noemde het hoefddoekverbod zelfs een crimineel feit en kondigde aan een rechtszaak tegen de schooldirectie te zullen aanspannen.

De ouders drukten eveneens hun verontwaardiging uit. Woordvoerster Mina Chebaa laakte het gebrek aan inspraak van de ouders in de Antwerpse athenea en organiseert komende zondag een nieuwe protestmanifestatie op het Sint-Jansplein in Antwerpen.

Gespannen sfeer op Rooseveltplaats
Alle sprekers riepen het talrijk opgekomen publiek op om kalm te blijven en om zonder geweld naar huis te gaan. Dat gebeurde ook, al liet de politie niets aan het toeval over. De sfeer op de Antwerpse Franklin Rooseveltplaats bleef een tijdje erg gespannen, en er vormden zich groepjes. Om 21.00 waren er echter nog geen noemenswaardige incidenten. (belga/tw)

 Deze beslissing hypothekeert onze toekomst, want vele moslima's zullen hun school niet afmaken 
Moslimstudente tijdens het overleg
Een moslima in discussie met directrice Heremans.
UNKNOWN Een moslima in discussie met directrice Heremans.