Haat, racisme en lijfstraffen schering en inslag op Britse moslimscholen

Op de site van Channel 4 staat al een clip met fragmenten van de uitzending. (screenshots Channel 4)
UNKNOWN Op de site van Channel 4 staat al een clip met fragmenten van de uitzending. (screenshots Channel 4)
In het geheim gefilmde beelden van Britse moslimscholen brengen bijzonder schokkende feiten aan het licht. De kinderen worden er geregeld geslagen, en krijgen onder andere te horen dat moslims die westerse gebruiken overnemen, zullen gemarteld worden in het hiernamaals. Dat meldt de Daily Mail.

In Groot-Brittannië zijn minstens 2.000 plaatsen waar de islam vol- of deeltijds wordt onderwezen. Het tv-programma 'Dispatches' van Channel 4 maakte ontluisterende beelden via undercoververslaggever Osman, die de opnames gedurende verschillende maanden maakte op verschillende locaties waar kinderen islamonderwijs krijgen.

Osman filmde onder andere in de Darul Uloom Islamic High School in Birmingham. De Darul Uloom-scholen staan bekend als de 'Etons van de islam', en zijn wereldvermaarde instellingen wier doel is de volgende generatie moslimleiders op te leiden.

Haat
Osman ging in de school in Birmingham in april 2009 aan de slag als vrijwilliger, en mocht sommige lessen bijwonen. Bij de islamlessen zelf was hij echter niet toegelaten, dus besloot hij in juli vorig jaar een geheime camera te installeren in een ruimte waar dergelijke lessen plaatsvonden. Gedurende vier maanden nam hij verschillende bijeenkomsten op, en uit die opnames blijkt duidelijk dat de kinderen een bijzonder intolerante en asociale versie van de godsdienst krijgen ingepeperd.

Op de beelden van de school is te zien hoe een man met een islamitisch gewaad en een lange baard jongetjes van elf jaar en ouder zegt dat ze niet zijn zoals niet-moslims. "Al het kwade dat je ziet in de straten, mensen die de hoofddoek niet fatsoenlijk dragen, mensen die roken... je zou het moeten haten, je zou het moeten haten in die straat te wandelen." Hij verwijst naar niet-moslims als 'kafir', ongelovigen.

Racisme
De sprekers op de beelden houden er bovendien nogal aparte meningen op na over joden, christenen en atheïsten. Zo krijgen de elfjarigen te horen dat hindoes "geen intellect hebben en koeienpis drinken". Ongelovigen zijn dan weer "de slechtse schepsels". Moslims die zogezegde niet-moslimmanieren overnemen zoals zich scheren, dansen, naar muziek luisteren en - in het geval van de vrouwen - hun hoofddoek afleggen, zullen in het hiernamaals dan weer worden gefolterd met een gevorkte ijzeren staaf.

De school in kwestie kreeg in 2009 nog lof van de inspectiediensten voor het onderwijs van verschillende geloofsovertuigingen. "De leerlingen leren over het geloof en de gebruiken van andere godsdiensten en worden geleerd respect te hebben voor andere wereldgodsdiensten." Niet dus.

Madrassa
In diezelfde periode installeerde de reporter ook een geheime camera in de Markazi Jamia-moskee in Keighley in West Yorkshire. Daar werden kinderen van amper zes jaar oud geslagen in de madrassa, waar ze na schooltijd of tijdens de weekends godsdienstonderwijs krijgen. Op de beelden is te zien hoe de kinderen in kleermakerszit op de grond de Koran van buiten leren in het Arabisch, terwijl een bebaarde man in traditionele kledij geregeld achter hen wandelt en hen meermaals - en zonder aanleiding - een harde oplawaai verkoopt.

De camera van de journalist registreerde in december 2010 op amper twee dagen tijd hoe de leraar jonge kinderen minstens tien keer sloeg in minder dan drie uur les. Een kind stampt hij zelfs. Een ander incident toont een oudere jongen die de klas moest leiden terwijl de leraar weg was. Hij raapt een bankje op en dreigt er een jongetje mee te slaan.

Reporter Osman zegt dat hij als kind geregeld werd geslagen in vier madrassa's in de East Midlands, waar hij koranlessen bijwoonde.  Dat gebeurde minstens een paar keer per week door een leraar die compleet onverwacht kon uithalen met zijn "vuisten, een stok, een schoen, eender wat hij kon vinden. Hij werd gewoon kwaad en haalde uit." Osmans neefjes gaan naar dezelfde madrassa's, en zeggen dat de afranselingen nog steeds plaatsvinden, de reden voor de man om de geheime camera's te plaatsen.

Reacties scholen
Geconfronteerd met de beelden, zei de Darul Uloom Islamic High School in Birmingham dat de eindejaarsstudent die de speech gaf over hindoes van de school werd gegooid na klachten van andere leerlingen. Tijdens het bewuste incident waren volgens de school ook geen leraars aanwezig. De spreker die zijn licht liet schijnen over joden was slechts 'op bezoek', en zijn mening zou niet de opvatting van de school weergeven.

De instelling ontkent dat het godsdienstonderwijs op de school 'hardline' of extremistisch is, en zegt dat ze geen haat tolereert ten opzichte van eender welke religieuze groep. De school wil dat leerlingen volledig deelnemen aan de Britse maatschappij, en zegt de beelden te zullen bestuderen en 'disciplinaire maatregelen' te zullen nemen indien nodig.

In verband met de madrassa in Keighley zegt het bestuur van de Jamiamoskee al het nodige te zullen doen om kinderen die les krijgen in de moskee te beschermen, en volledige medewerking te verlenen aan enig onderzoek dat het gevolg zou zijn van de beelden. De BBC meldt dat een man werd opgepakt als gevolg van de reportage, die vanavond wordt uitgezonden door Channel 4 en daarna ook online verschijnt.

Nuancering
Het dient gezegd dat dergelijke taferelen natuurlijk niet plaatsvinden in elke school. Ouders halen hun kinderen ook van dergelijke madrassa's, net omdat de leer er intolerant is. Osman bezocht ook scholen waar jongens en meisjes samen een moderne en frisse versie van de islam krijgen onderwezen. De kinderen leren er andere godsdiensten te respecteren, zich vragen te stellen over hun geloof en de Koran te lezen in zowel het Engels als het Arabisch.

Over het Kanaal zijn lijfstraffen trouwens toegelaten, behalve op (normale) scholen. Naar aanleiding van de reportage gaan stemmen op om dergelijke straffen overal te verbieden, zoals in ons land.  (sam)

UNKNOWN
 Al het kwade dat je ziet in de straten, mensen die de hoofddoek niet fatsoenlijk dragen, mensen die roken... je zou het moeten haten, je zou het moeten haten in die straat te wandelen.  
UNKNOWN
 Moslims die niet-moslimmanieren overnemen zoals zich scheren, dansen, naar muziek luisteren of hun hoofddoek afleggen, zullen in het hiernamaals worden gefolterd met een gevorkte ijzeren staaf.  
UNKNOWN