Bijbel en Koran samen op één internetsite

UNKNOWN

De volledige tekst van de Bijbel en de Koran staat sinds vandaag in het Nederlands, Engels en Arabisch op één website. Een zoekfunctie maakt het mogelijk aan de hand van een zoekwoord de teksten uit beide heilige boeken met elkaar te vergelijken.

Wereldprimeur
De site is een initiatief van de interkerkelijke omroep IKON en Radio Nederland Wereldomroep. Zij spreken van een wereldprimeur. De twee omroepen willen een brug slaan tussen moslims en christenen en de dialoog tussen de aanhangers van beide wereldgodsdiensten bevorderen. Zo zal het verrassen dat het woord 'slaan' in de Bijbel zestig keer vaker voorkomt (69 maal) dan in de Koran (negen maal).

Nieuwe Bijbelvertaling
De site maakt gebruik van De Nieuwe Bijbelvertaling, die ruim drie jaar geleden verscheen. De vertaling van de Koran in het Nederlands is van Fred Leemhuis. Zijn boek verscheen in 1989. Het Amerikaanse en het Egyptische Bijbelgenootschap leverden de vertaling van het heilige boek van de christenen in respectievelijk het Engels en het Arabisch. De islamitische uitgeverij Tahrike Tarsile Our'an in New York stelde de door haar uitgegeven vertaling van de Koran in het Engels voor de website beschikbaar.


Achttien verhalen
Om de lezer op weg te helpen in zijn speurtocht door de twee boeken hebben de initiatiefnemers achttien verhalen op de site gezet die in zowel de Koran als de Bijbel voorkomen. Ook dat levert verrassingen op: figuren als Jezus/Isa, Noach/Noeh, Maria/Marjam komen in beide boeken voor. De verhalen zijn ontleend aan het boek 'Koran en Bijbel in verhalen', dat Marlies ter Borg en Karima Bisschop dit najaar publiceerden. (anp/tdb)