"Dringend nood aan bewustmaking en aanpak van islamofobie"

Er is dringend nood aan meer bewustmaking rond islamofobie en een gestructureerde aanpak van het fenomeen. Dat is de belangrijkste conclusie van het eerste forum rond Islamofobie dat verschillende organisaties uit het maatschappelijke middenveld vandaag gehouden hebben in Brussel. "Islamofobie raakt dagelijks honderden mensenlevens, we moeten dit ernstig nemen", zegt Michaël Privot van het European Network Against Racism (Enar), één van de deelnemende organisaties.

De deelnemers aan het forum verdeelden zich over drie werkgroepen, rond drie domeinen die als prioritair gezien worden: politiek, media en onderwijs. "De basisvaststelling van de drie groepen is dat er veel meer bewustmaking en sensibilisering nodig is rond het thema", zegt Michaël Privot. "We beseffen dat de heersende islamofobie ook te maken heeft met de identiteitscrisis die Europa in zijn geheel doormaakt maar we mogen er niet blind voor blijven. Op politiek vlak kijken we vooral naar de initiatieven rond het verbod op uitwendige religieuze tekens voor openbare ambtenaren, dat duidelijk tegen moslims gericht is en als dusdanig als een rechtstreekse discriminatie aangevoeld wordt."

Ook het discours rond laïciteit in het onderwijs en het verbod op het dragen van sluiers wordt op de korrel genomen. "Veel jonge moslima's voelen zich daardoor gestigmatiseerd", gaat Privot verder. "Onderwijzers en leraars moeten beter geïnformeerd worden over de problematiek. Meer algemeen is het aanvoelen dat het onderwijsaanbod te eurocentrisch is en te weinig aandacht heeft voor bijvoorbeeld de geschiedenis van andere werelddelen en religies."

Ook de media ontsnappen niet aan de kritiek: "Journalisten en redacties grijpen nog te veel en te snel terug naar stereotypen als het over moslims gaat. Daar kunnen wij als organisaties ook iets aan doen door bijvoorbeeld een lijst van aanspreekpunten of experts op te stellen voor de media."