Internationaal Strafhof in Den Haag mag op plek Alexanderkazerne komen

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag mag zich vestigen in de Haagse wijk Benoordenhout, waar vroeger de Alexanderkazerne was. De Nederlandse Raad van State heeft dat bepaald, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen, maar de meeste van die bezwaren verklaarde de Raad van State ongegrond. Er is wel een ding veranderd: de maximale bouwhoogte van 25 meter mag alleen worden overschreden als het woongenot van de wijkbewoners daardoor niet wordt verstoord.

Omdat de gemeente Den Haag en de Wijkvereniging Benoordenhout het daarover eens bleken te zijn, heeft de Raad de voorwaarde zelf aangepast in het bestemmingsplan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Het ICC, dat oorlogsmisdaden, genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid mag vervolgen, is nu nog gevestigd in zijn eerste, provisorische onderkomen aan de A12 in Den Haag, vlakbij Voorburg. Daar zit het inmiddels 10 jaar. Het is de bedoeling dat het strafhof in 2015 verhuist naar Benoordenhout. Anders dan het huidige gebouw moet de nieuwbouw er open en transparant uit komen te zien.