Indonesië onderzoekt wreedheden ten tijde van Suharto

De Indonesische Mensenrechtencommissie is onderzoeken begonnen naar massamoorden en mensenrechtenschendingen onder het bewind van de dictator Suharto, met de bedoeling verdachten daarvan voor de rechter te brengen.

De onderzoeken betreffen de massamoord die in 1965-'66 werd gepleegd op vijanden van Suharto en het leger, wreedheden die militairen begingen in Atjeh en Papoea en talloze moorden en ontvoeringen waaraan leger en politie zich midden jaren '80 schuldig gemaakt zouden hebben.

Suharto overleed in januari zonder te zijn berecht voor de misdaden die tijdens zijn regime werden gepleegd. "Maar er zijn nog talloze andere betrokkenen die ongemoeid zijn gelaten", zei commissielid Ridha Saleh. De onderzoeken duren in eerste instantie tot 17 mei, maar mogelijk heeft de commissie meer tijd nodig.

Geen arrestaties
De commissie kan geen mensen laten arresteren, maar zal haar bevindingen doorgeven aan het openbaar ministerie. Het OM kan regering en parlement vragen een speciaal mensenrechtenhof in het leven te roepen. Zo'n hof kan er alleen komen met de instemming van de president. De huidige president, Susilo Bambang Yudhoyono, is een oud-militair die onder Suharto opklom in het leger. Hij heeft er zelden of nooit blijk van gegeven dat hij vindt dat het onrecht dat onder Suharto is begaan bestraft of zelfs maar onderzocht moet worden. Pogingen die tot nu toe zijn gedaan om vertegenwoordigers van het regime van Suharto te vervolgen zijn op niets uitgelopen, mogelijk doordat velen van hen nog altijd machtsposities bekleden.

Suharto greep in 1965 de macht in het leger. Toen hij in 1967 president werd waren tussen de driehonderdduizend en achthonderdduizend van zijn veronderstelde vijanden vermoord. In Papoea, Oost-Timor en Atjeh, gebieden waar rebellen actief waren, doodde het leger later zo'n driehonderdduizend mensen. Suharto trad in 1998 af na een volksopstand. (novum/sps)

Suharto overleed in januari van dit jaar.
UNKNOWN Suharto overleed in januari van dit jaar.