In VS blijft bidden bij gemeenteraad toegelaten

Demonstranten bidden voor het Hooggerechtshof in Washington
AP Demonstranten bidden voor het Hooggerechtshof in Washington
Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft lokale overheden meer ruimte gegeven om publieke bijeenkomsten te beginnen met gebed. Volgens de rechters gaat dat niet in tegen de Amerikaanse grondwet.

Zulke gebeden zijn een traditie in sommige gemeenschappen, maar de hoogste rechterlijke macht in Amerika had zich er nog nooit over uitgesproken. De rechters zeiden gisteren dat bidden mag zolang er maar geen poging wordt gedaan om niet-gelovigen te intimideren, te dwingen of te bekeren.

De rechtszaak was aangespannen nadat het plaatsje Greece in New York toeliet dat er christelijke gebeden werden uitgesproken voor de maandelijkse vergadering. Een joodse en atheïstische inwoner van Greece hadden de rechtszaak aangespannen omdat ze zeiden dat de gebeden hen ongemakkelijk lieten voelen.

Politici hadden zich al achter de gebedskwestie gesteld, inclusief president Barack Obama.