Impeachment Trump: getuige biedt zichzelf aan, maar wordt weggestuurd

John Bolton, Trumps voormalige adviseur binnenlandse veiligheid, verliet het Witte Huis in september 2019. Hij staat gekend als een 'superhavik', met een harde houding ten opzichte van onder andere Iran. Volgens Trump werd hij aan de deur gezet. Bolton beweert dat hij uit eigen beweging vertrok.
AFP John Bolton, Trumps voormalige adviseur binnenlandse veiligheid, verliet het Witte Huis in september 2019. Hij staat gekend als een 'superhavik', met een harde houding ten opzichte van onder andere Iran. Volgens Trump werd hij aan de deur gezet. Bolton beweert dat hij uit eigen beweging vertrok.
Nu de pleidooien van de (Democratische) aanklagers en de verdediging zijn afgerond, is vandaag een nieuwe fase in het afzettingsproces van de Amerikaanse president Donald Trump begonnen. Centraal staat de vraag of er nog nieuwe getuigen gehoord zullen worden. Een van die mogelijke getuigen, Lev Parnas, meldde zich vandaag zelf aan het Capitool, maar werd weggestuurd door bewakingsagenten.

De senatoren krijgen zowel vandaag als morgen acht uur de tijd om vragen te stellen aan de door het Huis van Afgevaardigden benoemde aanklagers en aan de acht verdedigers van Trump. Hun vragen moeten ze schriftelijk indienen bij Opperrechter en procesvoorzitter John Roberts. Hij zal ze luidop voorlezen, alternerend tussen Republikeinen en Democraten.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, drukte de senatoren op het hart om de vragen en antwoorden kort en bondig te houden. Volgens Roberts moet iedere vraag binnen vijf minuten beantwoord kunnen worden. Net zoals tijdens de pleidooien mogen de senatoren niets zeggen.

Herverkiezing Trump is van nationaal belang

Op de vraag of een “quid pro quo” van tel is bij de beslissing om een president af te zetten, argumenteerde Alan Dershowitz, een van Trumps advocaten, dat Trump handelde in het nationale belang toen hij Oekraïne vroeg om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden, omdat de herverkiezing van een ambtenaar in het nationale belang kan zijn. De opmerking werd op verbazing onthaald.

Impeachmentmanager Jason Crow veegde Dershowitz’ argument van tafel: hij wees erop dat er procedures en instellingen zijn die moeten handelen in het nationale belang van de VS, maar die personen en agentschappen werden consequent buiten Trumps beslissing gehouden.

Alan Dershowitz,advocaat voor president Donald Trump.
AP Alan Dershowitz,advocaat voor president Donald Trump.

Extra getuigen?

Vooral de discussie over het al of niet oproepen van extra getuigen blijft voortwoeden. Hakeem Jeffries, een Democratische impeachmentmanager, argumenteerde dat er in elk van de vijftien impeachmentprocessen die plaatsvonden in de senaat, zowel voor presidenten als andere wethouders, getuigen werden gehoord. “Waarom zou deze president anders behandeld moeten worden?”, vroeg hij. 

De Republikeinen willen het proces echter zo snel mogelijk afronden. De Republikeinse senator John Barrasso zei vandaag dat de Republikeinen vrijdag wil stemmen over de afzetting van Trump, zonder vooraf extra getuigen te horen. Hij werd daarin bijgetreden door andere collega’s uit zijn partij.

Getuigenis John Bolton?

Vooral de getuigenis van John Bolton staat centraal. Hij stond al hoog op de lijst van gegeerde getuigen, maar sinds de New York Times zondag een  fragment van het manuscript voor zijn nieuw boek publiceerde, zien de Democraten zich gesterkt in hun motivatie om hem te horen. Bolton schreef immers dat Trump hem specifiek de opdracht gaf om hulpgeld aan Oekraïne in te houden tot het land een onderzoek zou instellen naar Joe en Hunter Biden.

Advocaten van het Witte Huis hebben ondertussen een brief gestuurd naar de uitgever van Boltons boek, waarin ze stellen dat het boek een omvangrijke hoeveelheid geheime informatie bevat en niet mag gepubliceerd worden zonder de verwijdering van deze informatie. Het boek ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ verschijnt normaal gezien op 17 maart.

We hebben sms-berichten en we hebben e-mails die alles zullen bekrachtigen wat ik zeg. En dat is waarom ze proberen de waarheid te verbergen

Lev Parnas

Getuige meldt zich zelf in Senaat

Ook Lev Parnas, een voormalige bondgenoot van Trumps advocaat Rudy Giuliani, is een gegeerde getuige. Hij beweert zelf veel bezwarende informatie over Trump te hebben. “Er gaat veel aan het licht komen als ze me als getuige oproepen en dan zullen we het bekrachtigen en we zullen het tonen en we zullen het bewijzen. Want we hebben sms-berichten en we we hebben e-mails die alles zullen bekrachtigen wat ik zeg. En dat is waarom ze proberen de waarheid te verbergen”, zei hij vandaag.

Parnas was vandaag zelf naar de Senaat getrokken om zich aan te bieden als getuige. Hij werd echter door de politie weer weggestuurd. Parnas draagt een enkelband in afwachting van zijn proces over de mogelijke schending van de wet op de campagnefinanciering en elektronica zijn momenteel niet toegelaten in de bezoekersgalerij van de Senaat.

Giuliani heeft zich ondertussen van Parnas gedistantieerd en Trump beweert de man niet te kennen, hoewel er meerdere foto’s bestaan van Trump en Parnas samen.

Lev Parnas
Getty Images Lev Parnas

“Wat als Obama Romney liet onderzoeken?”

De eerste drie vragenstellers waren trouwens drie Republikeinen die mogelijk voor het oproepen van getuigen zouden kunnen stemmen: Susan Collins, Lisa Murkowski en Mitt Romney. Zij richtten zich via Roberts tot de verdediging van de president.

Mitt Romney liet al vaker duidelijk verstaan dat hij geen fan is van de president. In 2008 nam hij het zelf tegen Barack Obama op in de strijd om het presidentschap. Adam Schiff, een van de Democratische impeachment-managers, verwees daar vandaag naar om zijn argument voor de afzetting van Trump kracht bij te zetten.  Schiff vroeg de senatoren om zich een scenario in te beelden waarbij Barack Obama een ander land zou gevraagd hebben om onderzoek te voeren naar Romney. “Is er voor iemand van ons enige twijfel dat Barack Obama zou afgezet worden?” vroeg Schiff. Niet alle quid pro quo’s zijn gelijk, haalde hij aan. “Sommige zijn legitiem, sommige zijn corrupt. En je moet geen gedachten kunnen lezen om te weten wat wat is.”

Mitt Romney is een van de Republikeinen die overweegt om te stemmen voor het horen van nieuwe getuigen.
AFP Mitt Romney is een van de Republikeinen die overweegt om te stemmen voor het horen van nieuwe getuigen.