Imelda Marcos vrijgesproken

UNKNOWN

Imelda Marcos, de weduwe van de vroegere Filipijnse dictator Ferdinand Marcos, is vrijgesproken van het illegaal overmaken van geld naar het buitenland tijdens de twintig jaar durende regeerperiode van haar man. Met de uitspraak komt een eind aan een zaak die zich zeventien jaar heeft voortgesleept.

Onvoldoende bewijs
Rechter Silvino Pampilo zei dat de getuigen die het openbaar ministerie had opgeroepen niet direct te maken hadden met de Zwitserse bankrekeningen waarop Imelda Marcos volgens de aanklacht haar aan de schatkist onttrokken miljoenen wegzette, geholpen door twee medeplichtigen. Daarom zijn de Marcos ten laste gelegde feiten onvoldoende bewezen, aldus de rechter.

Zwitserse tegoeden
In 2003 besliste het hooggerechtshof in een civiele procedure dat Zwitserse tegoeden van het echtpaar Marcos, oorspronkelijk 365 miljoen dollar, maar op dat moment aangegroeid tot 683 miljoen dollar, toekwamen aan de Filipijnse staat. Pampilo zei dat het bij de nu behandelde zaak om een bedrag van 863 miljoen dollar ging. Hij benadrukte dat de zaak van het verbeurdverklaren van de Marcos-tegoeden apart wordt behandeld door het anticorruptiehof Sandiganbayan en dat de vrijspraak alleen betrekking heeft op de strafrechtszaak.

Schoenen
De 78-jarige Imelda Marcos is vooral bekend door de enorme collectie schoenen en diamanten tiara's die zij achterliet toen zij en haar echtgenoot in 1986 het land uit vluchtten. Dat gebeurde nadat Marcos door een volksopstand ten val was gebracht. Het paar ging naar Hawaii, waar Ferdinand Marcos in 1989 overleed.

Imelda Marcos keerde later naar de Filipijnen terug en deed in 1998 een vergeefse gooi naar het presidentschap. Er lopen nog steeds rechtszaken tegen haar in verband met de miljarden waarmee haar familie zich in de Marcos-periode zou hebben verrijkt. (novum/gb)

UNKNOWN