Hooggerechtshof VS bespreekt wapenbezit

UNKNOWN

Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich morgen over de vraag of Amerikaanse burgers al of niet het grondwettelijk recht hebben een vuurwapen te bezitten. De uitkomst van de zaak kan verreikende gevolgen hebben voor de wapenwetgeving in de VS.

Verbod handvuurwapens
Juridisch gezien draait de zaak rond een wet die in het hoofdstedelijk gebied District of Columbia handvuurwapens verbiedt en dat oplegt dat thuis alle andere legale vuurwapens uit elkaar gehaald en ongeladen moeten liggen. Een half dozijn inwoners stapte naar de rechtbank en één van hen raakte nu tot in het Hooggerechtshof, de hoogste juridische instantie in de VS, waarbij negen rechters oordelen.

250 miljoen wapens
Dick Heller, een man die voor een private beveiligingsfirma werkt, eist via het Hof aldus het recht op zijn wapen mee naar huis te nemen. Er zijn naar schatting 250 miljoen vuurwapens in de VS, wat erop neerkomt dat ongeveer 40 procent van de Amerikanen er een heeft. Peilingen geven aan dat twee derde van de Amerikanen tegen een uitgesproken verbod is. Een kleine minderheid wil echter wel strengere regels op het wapenbezit.

Geen eensgezindheid
Rechtsgeleerden verschillen van mening of de grondwet nu al dan niet de Amerikanen het recht geeft een wapen te bezitten. Onderwerp van discussie is of het tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet hier ook toepasselijk is. Het geeft de staten het recht hun eigen militaire slagkracht te behouden om zich, indien nodig, te verdedigen tegen de federale regering. Daarbij krijgen mensen het recht om wapens te hebben en te dragen.

Hamvraag
De hamvraag is aldus: geeft het amendement elk individu het recht een wapen te bezitten of geeft het gewoon staten het recht hun verdediging te organiseren. Anders uitgedrukt: hadden de opstellers van het amendement een "collectief" of een "individueel" recht op wapenbezit voor ogen? Zelfs al zegt het Hooggerechtshof dat er een individueel recht bestaat, dan blijft het debat hoe de verkoop van wapens dient gereguleerd te worden.

Bloedige incidenten
Door een reeks bloedige incidenten met vuurwapens is de kwestie van het wapenbezit nooit ver uit de actualiteit en het geheugen van de Amerikanen geweest. (belga/vsv)

UNKNOWN