Hoe kon Adel Kermiche - mét enkelband en bekend bij veiligheidsdiensten - gruweldaad plegen?

Adel Kermiche op jongere leeftijd
Facebook Adel Kermiche op jongere leeftijd
De 19-jarige Adel Kermiche stond onder elektronisch toezicht nadat hij was opgepakt en aangeklaagd voor banden met een terroristische organisatie. Toch wandelde hij gisterochtend, met enkelband, een kerk binnen om er kerkgangers te gijzelen en de priester de keel over te snijden. Hoe kon dit gebeuren?

Tot twee keer toe probeerde de in Frankrijk geboren Adel Kermiche naar Syrië af te reizen, maar zijn ouders waarschuwden de Franse autoriteiten voor hun geradicaliseerde zoon. kermiche werd telkens tegengehouden en weer naar huis gestuurd. Bij zijn laatste terugkeer werd hij opgepakt en aangeklaagd voor banden met criminelen verbonden aan een terroristische organisatie. De tiener was dus allerminst een onbekend voor het gerecht. Hoe glipte hij dan toch door de mazen van het net?

EPA

Fiche 'S'

Net zoals de terroristen die de aanslagen pleegden op Charlie Hebdo, de Bataclan en de Thalys, had Kermiche een zogenaamde fiche 'S' onder zijn naam. Wie een fiche S heeft, vormt een potentiële bedreiging voor de staatsveiligheid en wordt dus nauwlettend in de gaten gehouden. Toch kon Kermiche ongestoord de aanslag op de kerk plegen.

Wie een fiche S heeft, is niet noodzakelijk een terrorist en wordt ook niet constant gesurveilleerd. Omdat er bijvoorbeeld ook hooligans zulke fiches hebben, is het onbegonnen werk om iedereen permanent in de gaten te houden. De fiches zijn dus enkel een waarschuwing voor de autoriteiten om waakzaam te zijn. Een fiche S heeft geen juridische kracht, autoriteiten kunnen dus niet enkel op basis van de fiches mensen oppakken of schaduwen.

Enkelband

Kermiche zat tien maanden in voorhechtenis, maar werd daarna onder huisarrest geplaatst in afwachting van zijn proces. Het komt heel zelden voor dat iemand die verdacht wordt van islamterrorisme, onder elektronisch toezicht wordt geplaatst. Slechts 7 van de 10.642 Fransen onder elektronisch toezicht worden verdacht van islamterrorisme. Maar de rechter geloofde dat Kermiche nog een toekomst had, omdat hij "zijn fouten inzag". Bovendien had hij in de cel zelfmoordneigingen en was hij volgens de rechter klaar voor "eerste stappen tot reïntegratie". Het parket ging vruchteloos in beroep tegen het huisarrest.

Net zoals andere criminelen met een enkelband mocht Kermiche op bepaalde tijdstippen zijn woning verlaten. Tijdens de week mocht kermiche tussen 8u30 en 12u30 zijn huis uit. Tijdens die tijdspanne, om 9u25, begon hij aan de gijzeling in de kerk.

Stemmen gaan op om terrorismeverdachten altijd in voorlopige hechtenis te houden en niet meer onder elektronisch toezicht te plaatsen. Op die manier kunnen terroristen niet meer toeslaan in afwachting van hun proces. Deze uitzondering is door het Franse grondwettelijk hof slechts gedeeltelijk aanvaard voor wie zware feiten heeft gepleegd en bij wie het gevaar voor recidive bestaat.