Groen licht voor verlenging Grieks steunprogramma

De Griekse premier Tsipras mag opgelucht zijn: het steunprogramma voor zijn land wordt met vier maanden verlengd.
REUTERS De Griekse premier Tsipras mag opgelucht zijn: het steunprogramma voor zijn land wordt met vier maanden verlengd.
Het steunprogramma van Griekenland wordt met vier maanden verlengd. Daar hebben de ministers van Financiën van de negentien eurolanden (de Eurogroep) vandaag mee ingestemd tijdens telefonisch overleg. De hervormingsplannen die Athene heeft ingediend zijn voldoende voor een verlenging.

Nu beginnen de procedures in de eurolanden waar het parlement akkoord moet gaan met de verlenging. Dat geldt onder meer voor Nederland en Duitsland. Ook wanneer de parlementen van de lidstaten hun goedkeuring verlenen, zullen de Grieken eerst hun plannen in meer detail moeten uitwerken voordat zij de nieuwe leningen daadwerkelijk ontvangen.

De voortekenen voor de Grieken waren vandaag al gunstig. De experts van de Europese Commissie, die naast het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank toezien op de hervormingen, hadden al geconcludeerd dat de Griekse lijst 'een goed beginpunt' is.

Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem.
AP Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem.

De Griekse brief telt slechts enkele pagina's en bevat nog geen concrete cijfers. Griekenland wil onder andere de belastingontduiking en de smokkel van brandstof en tabak bestrijden. Ook wil Athene meer werk maken van de aanpak van corruptie. Tegelijkertijd wil de regering een eerlijker belastingsysteem invoeren en huisvesting en gezondheidszorg regelen voor werklozen.

De verkiezingsbelofte van de nieuwe regering om het minimumloon direct te verhogen lijkt te zijn afgezwakt tot de invoer van een 'nieuwe aanpak van collectieve arbeidsovereenkomsten', die 'in de loop der tijd' moet lijden tot een hoger minimumloon. Daarnaast wil de regering het pensioenstelsel hervormen, door prikkels weg te nemen om met vervroegd pensioen gaan.

In het belang van de Griekse bevolking en de eurozone moet de Griekse regering er zich van bewust zijn dat het niet bij goede voornemens mag blijven

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)

"Mag niet bij goede voornemens blijven"

"In het belang van de Griekse bevolking en de eurozone moet de Griekse regering er zich van bewust zijn dat het niet bij goede voornemens mag blijven", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt in een reactie. Hij merkt ook op dat er bij de maatregelen geen timing of budgettering staat. "Die concrete uitwerking en planning zijn nochtans cruciaal voor de slaagkansen van de vooropgestelde hervormingen."

Van Overtveldt zit zo op de lijn van het IMF, dat eerder vandaag zijn opinie over de Griekse plannen moest geven. Volgens directeur Christine Lagarde zijn de Griekse voorstellen niet concreet genoeg. "Het is belangrijk voor mij te benadrukken dat, als we de discussies over de beoordeling (van de Griekse maatregelen, red.) succesvol willen afronden, ze niet beperkt mogen worden tot het beleid dat uitgestippeld staat in de lijst van de regering", schrijft ze in een brief aan eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. Met andere woorden: de Grieken moeten meer gedetailleerde plannen uit de doeken doen.

Minister Van Overtveldt wijst erop dat de Grieken hun "concrete acties en meetbare engagementen" tegen eind april aan de Commissie, de ECB en het IMF moeten voorleggen.


Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
PHOTO_NEWS Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Beurs Athene doet het goed

De beurs van Athene doet het alleszins goed na de bekendmaking van het nieuws. Sterindex Athex sloot vandaag met een winst van 9,81 procent. Diezelfde index was al met een winst van 7 procent aan de dag begonnen.

AP

Verkiezingsoverwinning

Afgelopen vrijdag kwamen de ministers van Financiën van de eurolanden al verlenging van de noodhulp overeen, op voorwaarde dat Griekenland een onderbouwd overzicht zou inleveren van te nemen maatregelen. De Griekse regering wil iets meer financiële vrijheid om onder meer ambtenaren aan te nemen en wil extra geld ophalen door corruptie en belastingontduiking te bestrijden.

Eind januari won Tsipras met zijn partij Syriza de Griekse parlementsverkiezingen. Hij beloofde de kiezer dat hij zou breken met het strenge hervormings- en bezuinigingsbeleid uit Brussel. De eurolanden leenden de Grieken de afgelopen jaren 240 miljard euro, in ruil daarvoor ging de vorige Griekse regering akkoord met streng saneringsbeleid.

De afgelopen weken waren drie stroeve Eurogroepvergaderingen nodig om een compromis te bereiken met Griekenland over verlenging van het steunprogramma. Uiteindelijk ging Tsipras toch akkoord met vrijwel alle eisen van de geldschieters. Het alternatief - een frontale botsing met de 18 andere eurolanden - zou Griekenland in grote financiële onzekerheid storten en het land mogelijk richting een 'Grexit' duwen.