Grieks drama maakt Duits staatspapier gewild

PHOTO_NEWS
Beleggers doken vanmorgen op Duitse staatsobligaties, die onder onzekere marktomstandigheden als een veilige haven worden gezien. De rente op tienjarige staatsleningen daalde van 0,9 naar 0,7 procent.

De rente op Italiaanse en Spaanse obligaties daarentegen schoot vanmorgen omhoog.

De Belgisch tienjaarsrente zakt maandag richting 1,2 procent. De rente op Nederlandse obligaties daalde tot ongeveer 1 procent.

Het rendement op obligaties beweegt tegengesteld aan de waarde ervan. Een dalende rente wijst op een stijgende waarde en een toenemende vraag naar de betreffende leningen.