Grieken willen nu toch geen kwijtschelding schuld

De nieuwe Griekse minister van Financiën Varoufakis en zijn Britse collega Osborne.
GETTY De nieuwe Griekse minister van Financiën Varoufakis en zijn Britse collega Osborne.
Griekenland heeft zijn eis voor een kwijtschelding van Europese schulden ingetrokken en stelt nu een omruil van bestaande staatsobligaties voor nieuwe soorten leningen voor. Dat komt naar voren uit de plannen die de Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, ontvouwde op een bijeenkomst in Londen, waar hij gisteren zijn Britse collega George Osborne ontmoette.

Het gaat om nieuwe leningen waar alleen rente op betaald moet worden als de Griekse economie groeit en leningen die geen einddatum hebben. Met de ruil kan worden voorkomen dat Griekenland zijn schuldeisers met wanbetaling confronteert. Het zou gaan om een deel van de Griekse schuld die wordt gehouden door de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Unie. De leningen door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de private sector worden buiten beschouwing gelaten.

In een gesprek met de Financial Times gisterenavond zei Varoufakis dat ook "maatregelen voor het omzetten van schulden" mogelijk zijn. Voordien sprak de nieuwe Griekse regering enkel van het kwijtschelden van schulden. In het gesprek met de zakenkrant haalde de financiënminister ook de uitgifte van nieuwe obligaties en een strenger optreden tegen belastingontduiking aan. Varoufakis had het over een intelligente aanpak van de schulden, waarbij het begrip "schuldkwijtschelding", onaanvaardbaar voor onder meer Duitsland, vermeden wordt.

Varoufakis is bezig met een rondgang door Europa na de overwinning van Syriza bij de Griekse verkiezingen. Morgen brengen hij en premier Alexis Tsipras een bezoek aan Rome. Brussel en Parijs staan ook nog op de agenda deze week.

Griekenland torst een schuldenberg van zowat 320 miljard euro, of bijna 169 procent, waar Europa de limiet legt op 60 procent. Drie jaar geleden moesten private schuldeisers, de banken, een kwijtschelding van 50 procent slikken.

"Spelregels respecteren"

Naar aanloop van het bezoek van Tsipras en Varoufakis morgen tweette Belgisch minister van Financiën Johan Van Overtveldt vandaag dast als de nieuwe Griekse regering meer hulp en minder toezicht wil, dat enkel kan als "men de essentie van de monetaire unie op de helling wil zetten".

In een interview in De Ochtend vulde de N-VA-minister aan: "Als je binnen een monetaire unie leeft, moet je een aantal spelregels naleven, of je nu een socialistisch geïnspireerde regering hebt of een eerder liberaal geïnspireerde regering. De monetaire unie legt spelregels op inzake budgettaire discipline, inzake het veiligstellen van onze internationale competitiviteit, inzake de gezondheid van ons banksysteem. Die regels moeten gehoorzaamd worden, anders zet je de essentie van de monetaire unie op het spel".

Men mag van Van Overtveldt dus ook niet toelaten dat de Grieken die spelregels "manifest met de voeten treden". Anders dringt zich finaal onvermijdelijk de vraag op of de Grieken zichzelf niet "buitenspel zetten" en misschien "niet meer tot de club" mogen behoren.

PHOTO_NEWS

Als je binnen een monetaire unie leeft, moet je een aantal spelregels naleven, of je nu een socialistisch geïnspireerde regering hebt of een eerder liberaal geïnspireerde regering

Johan Van Overtveldt (N-VA)