Gerechtshof VS keurt omstreden injectie bij executies goed

AP
Het Supreme Court, de hoogste rechterlijke instantie van de Verenigde Staten, heeft vandaag beslist om het gebruik van het kalmeermiddel Midazolam te handhaven bij executies van terdoodveroordeelden. Dat middel is omstreden, omdat het tot wel drie kwartier duurde voor de ter dood veroordeelden waarbij het werd gebruikt daadwerkelijk stierven.

Pijnlijke verstikkingsdood
Het medicijn werd vorig jaar bij twee executies in Oklahoma en Arizona gebruikt en zorgde ervoor dat de veroordeelden een pijnlijke verstikkingsdood stierven.

Drie gedetineerden uit Oklahoma die ook tot de dood zijn veroordeeld, hadden een klacht ingediend tegen het gebruik van Midazolam bij hun eigen executie. Het middel zou volgens de klagers helemaal niet kalmerend werken. Volgens hen zorgt het middel er niet voor dat de ter dood veroordeelde volledig bewusteloos raakt, waardoor de executie voelbaar is.

Het Opperste Gerechtshof had de executie van de drie klagers alleszins uitgesteld tot na zijn vonnis.

Gebruik van middel niet tegen grondwet
De Amerikaanse grondwet staat de doodstraf toe, maar die mag niet op gruwelijke of ongewone manier uitgevoerd worden. En dus wilden de rechters nagaan of Midazolam niet verboden moet worden. Maar volgens hen gaat het gebruik van het middel niet in tegen de grondwet. Vijf van de negen rechters stemde vandaag voor goedkeuring.

Nieuwe chemische mengelingen
Wat de zaak compliceert, is dat de Amerikaanse overheden over te weinig chemicaliën beschikken die vroeger werden gebruikt. Dat gif komt uit Europa, en de producenten weigeren het goedje te leveren voor executies. Daarom is een rist deelstaten overgeschakeld op nieuwe chemische mengelingen.

In de VS staat de doodstraf in 32 staten in de wet geschreven. Door de uitspraak krijgen de 32 staten waar de doodstraf is toegestaan meer vrijheid om met alternatieve injecties te komen.

"Doodstraf zelf wel grondwettelijk?"
Twee tegenstemmers opperden dat het hof moet overwegen of de doodstraf zelf eigenlijk wel grondwettelijk is. Dat is een actueel thema in de VS, omdat de meeste Westerse landen de doodstraf hebben afgeschaft. Een meerderheid van de Amerikanen is voorstander van de doodstraf.