Gerecht beveelt Bush uitstoot strenger aan te pakken

UNKNOWN

Het federale hof van beroep in Washington heeft de beslissing van de regering Bush om de regels voor de uitstoot van kwik en andere gevaarlijke producten te versoepelen, ongedaan gemaakt. De rechter beveelt de regering de normen opnieuw te verstrengen. Het federaal milieuagentschap had in december 2000, vlak voor het vertrek van Bill Clinton, een lijst opgesteld met gevaarlijke producten waarvan thermische centrales de uitstoot moeten beperken. Die was gebaseerd op een wet van 1990.

Maar in 2005, nadat president Bush een nieuwe baas had aangesteld bij het agentschap, versoepelde die de regels voor de grootste vervuilers. Op initiatief van New Jersey stapten een vijftiental Amerikaanse staten en milieuorganisaties naar de rechter. De wet van 1990 bepaalde immers dat een beslissing niet mocht gewijzigd worden zonder tussenkomst van een rechter.

Vandaag gaf het hof van beroep in Washington hen gelijk en beval het federaal milieuagentschap terug te gaan naar de lijst van 2000 en nieuwe regels op te stellen. Het hof wees er ook op dat de producten in kwestie een verhoogde sterfte, een stijging van zware ziekten en onomkeerbare handicaps kunnen veroorzaken. Het is niet de eerste keer dat het Amerikaanse gerecht milieubeslissingen van de Bush-regering ongeldig verklaart. (afp/adv)