Gelach om borstklopperij van Trump tijdens zijn VN-toespraak, president hekelt socialisme en globalisering

REUTERS
In New York is de 73ste Algemene Vergadering van de VN officieel geopend. De volgende dagen zullen er tientallen staats- en regeringsleiders spreken. Tijdens zijn toespraak haalde de Amerikaans president Donald Trump uit naar Iran en het Internationaal Strafhof in Den Haag en kantte hij zich tegen de globalisering en het socialisme.

Trumps speech begon met meer dan een uur vertraging. De Amerikaanse president moest aanvankelijk als tweede het woord nemen op de Algemene Vergadering die begon om 9 uur, maar hij arriveerde pas om 10.15 uur, waardoor het schema moest herschikt worden.

Gelach

De eerste woorden van Trump lokten een onverwachte reactie uit. De president deelde mee dat zijn administratie de voorbije twee jaar meer verwezenlijkt heeft dan "bijna eender welke regering in de geschiedenis van de VS". Die woorden werden door het publiek op gelach onthaald. "Die reactie had ik niet verwacht, maar oké", reageerde Trump glimlachend.

Chemische wapens

Trump prees de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un voor zijn moed en de stappen die hij ondernomen heeft, maar wees erop dat de sancties tegenover het land voorlopig behouden blijven, zolang Noord-Korea geen verdere stappen tot volledige kernontwapening neemt.

De Amerikaanse president deelde ook mee dat de VS ook met de Golfstaten, Jordanië en Egypte samenwerkt voor de oprichting van een Regionale Strategische Alliantie. Trump wees erop dat Islamitische Staat in Syrië steeds meer terrein verliest, pleitte voor onderdak voor vluchtelingen "zo dicht mogelijk bij huis" en waarschuwde dat de VS niet zullen aarzelen om te reageren als het regime van president Assad chemische wapens gebruikt.

We roepen alle landen op om Iran te isoleren, zolang hun agressie aanhoudt.

Donald Trump

Iran

"Elke oplossing voor de humanitaire crisis in Syrië moet ook een strategie omvatten voor de aanpak van het regime dat deze aanwakkert en financiert: de corrupte dictatuur in Iran", aldus Trump.

"De Iraanse leiders zaaien chaos, dood en vernieling. Ze respecteren hun buren of grenzen niet, of de soevereine rechten van andere landen. In de plaats daarvan plunderen de Iraanse leiders de staatskas om zichzelf te verrijken en om chaos te verspreiden in het Midden-Oosten en ver daarbuiten", ging hij verder.

Trump haalde weer uit naar het nucleair akkoord dat onder zijn voorganger Barack Obama werd afgesloten met Iran en dat het land volgens hem niet verhindert om toch nog kernwapens te vervaardigen. De VS zal zich houden aan de economische sancties die het land vorige maand opnieuw oplegde aan Iran, belooft nieuwe sancties op 5 november en "er zullen er nog volgen". "We kunnen niet toelaten dat de voornaamste sponsor van terrorisme ter wereld de gevaarlijkste wapens ter wereld bezit", zei de Amerikaanse president. "We roepen alle landen op om Iran te isoleren, zolang hun agressie aanhoudt", aldus Trump.

Wat Amerika betreft, heeft het Internationaal Strafhof geen jurisdictie, geen legitimiteit en geen autoriteit.

Donald Trump

Handel

De Amerikaanse president verdedigde ook zijn handelsbeleid: er is lang genoeg van de VS geprofiteerd, stelde hij, vandaar dat het land systematisch onderhandelt over nieuwe handelsovereenkomsten met andere landen en nieuwe importheffingen oplegt aan China. "Het wereldhandelssysteem heeft dringend nood aan verandering", merkte Trump verder op.

Mensenrechten

Trump beklemtoonde dat de VS niet terug zullen toetreden tot de VN-Mensenrechtenraad zolang die niet grondig hervormd wordt. Een beslissing die in juni werd meegedeeld door VN-ambassadeur Nikki Haley omdat de Raad volgens de VS bevooroordeeld is tegen Israël. Bijgevolg erkent zijn land ook het Internationaal Strafhof in Den Haag niet, ging Trump verder: "Wat Amerika betreft, heeft het Internationaal Strafhof geen jurisdictie, geen legitimiteit en geen autoriteit. Het Hof eist nagenoeg volledige jurisdictie op over alle burgers van elk land, daarmee overtreedt het alle principes van eerlijkheid en een eerlijk proces."

Amerika wordt bestuurd door de Amerikanen. We wijzen de ideologie van globalisering af en we omhelzen de doctrine van het patriottisme.

Donald Trump

Anti-globalisering

"Amerika wordt bestuurd door de Amerikanen", aldus Trump. "We wijzen de ideologie van globalisering af en we omhelzen de doctrine van het patriottisme. Wereldwijd moeten landen zich beschermen tegen bedreigingen van hun soevereiniteit. Niet alleen tegen andere overheden, maar ook tegen nieuwe vormen van dominantie en dwang". In dat opzicht haalde hij uit naar Duitsland, dat volgens hem volledig afhankelijk zal worden van Russische energie. Hij prees Polen voor de bouw van een eigen pijplijn naar de Baltische staten. Ook de OPEC-landen zetten met hun hoge olieprijzen de hele wereld af, aldus Trump. "We gaan die afschuwelijke prijzen niet langer accepteren", stelde hij.

We erkennen het recht van elke natie in deze kamer om zijn eigen immigratiebeleid uit te werken in overeenstemming met het nationale belang.

Donald Trump

Illegale immigratie

Trump haalde ook de wereldwijde problematiek van illegale immigratie aan, die volgens hem een zaak is van elke staat. "We erkennen het recht van elke natie in deze kamer om zijn eigen immigratiebeleid uit te werken in overeenstemming met het nationale belang. Net als we van andere landen respect vragen voor ons eigen recht om hetzelfde te doen", ging hij verder. "De enige langetermijnoplossing voor de migratiecrisis is mensen helpen om een meer hoopvolle toekomst uit te bouwen in hun eigen land. 'Make their countries great again'", stelde hij, verwijzend naar zijn eigen verkiezingsslogan uit 2016.

Alle landen ter wereld zouden zich moeten verzetten tegen het socialisme en de miserie die het brengt voor iedereen.

Donald Trump

Antisocialisme

De Amerikaanse president haalde het voorbeeld aan van Venezuela, waar het socialistische bewind van Maduro de bevolking van het land naar totale armoede geleid heeft. "Nagenoeg overal waar het socialisme en het communisme is uitgeprobeerd, heeft het lijden, corruptie en verval veroorzaakt. De honger naar macht van het socialisme leidt naar expansie, invasie en verdrukking. Alle landen ter wereld zouden zich moeten verzetten tegen het socialisme en de miserie die het brengt voor iedereen."

De VS kondigen daarom vandaag ook nieuwe sancties aan tegen het regime van Maduro, deelde Trump mee en hij riep de VN op om ook stappen te ondernemen tegen Venezuela.

Ontwikkelingshulp

Trump wil enkel nog buitenlandse hulp sturen naar landen "die ons respecteren en eerlijk gezegd, onze vrienden zijn". Washington wil zijn bijdrage aan vredesoperaties van de VN beperken tot 25 procent, zei Trump bij de Algemene Vergadering van de VN.

"Weinigen geven iets aan ons. Daarom nemen we de Amerikaanse buitenlandse hulp streng onder de loep. We zullen onderzoeken wat werkt, wat niet werkt en of de landen die onze dollars en onze bescherming krijgen, ook onze belangen ter harte nemen", aldus Trump. "In de toekomst zullen we enkel buitenlandse hulp geven aan zij die ons respecteren en eerlijk gezegd onze vrienden zijn. We verwachten dat andere landen hun eerlijk deel voor de kost van hun verdediging betalen."

De Amerikaanse president eist al langer dat de NAVO-lidstaten meer bijdragen voor een eerlijke lastenverdeling.

De zes centrale figuren op de foto zijn de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, VN-ambassadeur Nikki Haley, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, perswoordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders en adviseur nationale veiligheid John Bolton tijdens de toespraak van Donald Trump.
AP De zes centrale figuren op de foto zijn de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, VN-ambassadeur Nikki Haley, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, perswoordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders en adviseur nationale veiligheid John Bolton tijdens de toespraak van Donald Trump.

Reactie Iran

De Iraanse president Hassan Rohani kreeg vandaag de kans om te reageren op Trumps uitspraken. "Het verzet tegen multilateralisme is geen teken van kracht, maar wel een symbool van zwakte van het denkvermogen", zei hij vandaag in een toespraak tijdens het algemene debat. Trump vertrappelt de globale regelgeving en handelt "absurd en abnormaal". De Iran opgelegde sancties zijn een vorm van "economisch terrorisme".

Tegelijkertijd reikte Rohani echter ook de hand richting de VS: "We nodigen jullie uit terug plaats te nemen aan de onderhandelingstafel, die jullie verlaten hebben", zei Rohani. "Ik begin de dialoog hier".

De Iraanse president Hassan Rohani.
AFP De Iraanse president Hassan Rohani.143 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Karel Tichmann

  Emile De Smedt; "Europa flauwe kopie".. De EU is echt géén kopie bv: EU hoge belasting, grote overheid, zwak leger, geen enkele persoonlijk verantwoordelijkheid, en de EU wordt geregeerd van boven naar beneden, en het is een democratie. De US: lage belasting, kleine overheid, sterk leger, veel persoonlijke verantwoordelijkheid, Amerika wordt geregeerd van beneden naar boven, de US is geen democratie nooit geweest het is een Constitutional Republic...

 • wim goos

  @Albert VanLaeken : ik ken ook mensen in Amerika, die geven wel een totaal ander beeld dan jij hier schetst : hij militair, zij werkt beide gezonde mensen van mid 30. Deze mensen zijn blij dat zij op de ziekenkas van hem kan rekenen want anders zou zij voor haar alleen 1250$ per maand (idd per maand) moeten betalen aan ziekteverzekering om een minimum dekking te hebben ...

 • Karel Tichmann

  Trump hield een toespraak bij de VN. Nogmaals, hij vertelde hen dat het eerst Amerika was. Hij vertelde hen ook dat de VS de laatste twee jaar $10 biljoen aan rijkdom heeft toegevoegd. Heeft een ander land dat gedaan? MAGA! Met andere woorden, de Verenigde Staten is sterker, veiliger en een rijker land dan het was toen hij twee jaar geleden een functie aannam. We staan voor Amerika en het Amerikaanse volk..

 • Eric Grosemans

  Hij is aan het repeteren voor als hij president af is. Trump zou een geweldige stand up comedian zijn.

 • MICHELINE GEVERS

  @patrick Claeys::::Toch nog iemand met realiteit zin. Een economie "groeit" niet op één jaar. Dank aan Obama, maar dat willen of kunnen de meeste niet aanvaarden. Spijtig dat Trump bijna al het werk van Obama verbroken heeft