Geheim FBI-dossier: "Martin Luther King had dronken orgieën, affaires en was een marxist"

Reuters
Tussen de geheime documenten over de moord op John F. Kennedy, die ondertussen allemaal werden vrijgegeven, zit een 20 pagina's tellende analyse door de FBI van burgerrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Martin Luther King Jr. De man wordt in die documenten in een bijzonder negatief daglicht gesteld. Het dossier werd opgemaakt amper drie weken voor hij werd vermoord op 4 april 1968. Aangezien het dossier geen informatie bevat over JFK, is het onduidelijk waarom het tot nu geheim werd gehouden.

In het dossier wordt King ervan beschuldigd in een hele reeks affaires te zijn verwikkeld en er andere "seksuele aberraties" op na te houden, die de reputatie van de christelijke dominee op dat moment veel schade zou hebben berokkend, mocht dit allemaal aan het licht zijn gekomen. King zou met minstens vier vrouwen affaires hebben gehad, onder wie de zangeres Joan Baez. Met een van zijn minnaressen zou hij een kind hebben gehad. Daarnaast zou hij hebben deelgenomen aan "dronken seksorgieën" en vrouwen hebben verplicht ook deel te nemen.

"In januari 1964 nam King deel aan een twee dagen durende dronken orgie in Washington D.C. Veel aanwezigen stelden seksuele daden, zowel natuurlijke als onnatuurlijke, ter entertainment van de toeschouwers. Wanneer een van de vrouwen niet happig was om deel te nemen aan de seksdaden, bespraken King en andere mannen die aanwezig waren hoe ze de vrouw konden overtuigen", staat in het rapport te lezen.

In februari 1968 zou ook een Afro-Amerikaanse dominee na een congres voor dominees over leiderschap in de stad zijn walging hebben geuit over de "dronkenschap, geslachtsgemeenschap en homoseksualiteit", die zich achter de schermen voordeden.

Martin Luther King bedankt de meer dan 250.000 toehoorders die hebben geluisterd naar zijn wereldberoemde speech "I have a dream". Deze speech wordt gehouden op 28 augustus 1963 in Washington D.C.
ANP Martin Luther King bedankt de meer dan 250.000 toehoorders die hebben geluisterd naar zijn wereldberoemde speech "I have a dream". Deze speech wordt gehouden op 28 augustus 1963 in Washington D.C.

Banden met communisme

Naast zijn seksleven zijn vooral zijn banden met het communisme het onderwerp van het rapport. "Martin Luther King is een overtuigd marxist die het marxisme heeft bestudeerd, erin gelooft en ernaar handelt, maar omdat hij een dominee is, durft hij er niet openlijk voor uit te komen", staat te lezen. 

In de conclusie stelt de FBI zich de vraag of Martin Luther King de Nobelprijs, die hij in 1964 in ontvangst nam, wel verdiende.

Twijfelachtige bronnen

Het dossier verscheen toen de FBI werd geleid door J. Edgar Hoover. Het is bekend dat Hoover in de jaren zestig King in het oog hield en liet bespioneren. Ook de interesse van de FBI in de communistische affiniteiten van King is niet nieuw. Waarom het dossier zo lang werd geheimgehouden, is niet duidelijk.

Evenmin is duidelijk of het dossier uitspraken bevat waarvoor men daadwerkelijk bewijs heeft. De beschuldigingen zijn voornamelijk gebaseerd op informatie van derden.