Frankrijk verdeeld over kinderbijslag afhankelijk van inkomen

EPA
Frankrijk is diep verdeeld over een voorstel om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. De regering van de socialistische president François Hollande wil bezuinigen door hogere inkomens minder kinderbijslag te geven. Daarover werd vandaag een rapport gepresenteerd.

Volgens CSF, een vereniging die de belangen van gezinnen behartigt, wordt daardoor het solidariteitsbeginsel aangetast. In dit geval gaat het om de solidariteit tussen mensen die kinderen hebben, en mensen die kinderloos blijven. Vooral mensen met middeninkomens die nu al weinig overhouden aan het einde van de maand, zouden de dupe worden van de maatregel.

CSF vreest dat het hek van de dam is als de solidariteit tussen ouders en mensen zonder kinderen wordt losgelaten. Mensen met hogere inkomens zouden dan ook voor dezelfde behandeling minder vergoeding kunnen krijgen van hun zorgverzekeraar.

Stimuleren
De kinderbijslag in Frankrijk is een particulier initiatief van na de Eerste Wereldoorlog. Sommige industriëlen betaalden fabrieksarbeiders een toeslag om hen te stimuleren meer kinderen te nemen. Met de invoering van de Sécurité sociale (sociale zekerheid) in 1945 kwam er kinderbijslag voor iedereen. Voorstanders van de inkomensafhankelijke kinderbijslag wijzen erop dat het de grondleggers van de Sécurité sociale niet alleen om solidariteit ging, maar ook om het bestrijden van ongelijkheid.

Zodra een Frans gezin het tweede kind krijgt, wordt er 127 euro kinderbijslag per maand uitgekeerd, onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Voor elk nieuw kind komt er 163 euro bij. Zodra het tweede kind de leeftijd van 14 jaar bereikt, krijgt het gezin een toeslag van 63 euro.