Folterpraktijken CIA vallen buiten eigen richtlijn over 'menselijke experimenten'

REUTERS
Dat CIA terreurverdachten folterde na de aanslagen van 11 september 2001 was intussen al bekend. Dat de Amerikaanse inlichtingendienst daarover loog tegen het Witte Huis ook. Maar nu blijkt dat de dienst zo ook zwaar zondigde tegen de eigen interne richtlijnen, zo achterhaalde The Guardian.

The Guardian wist een geheim CIA-document op te diepen, waarin het de baas van inlichtingendienst de bevoegdheid krijgt om "alle voorstellen die betrekking hebben op het onderzoek op mensen goed te keuren, te wijzigen of af te keuren". Dat is erg opmerkelijk omdat binnen datzelfde document ethische richtlijnen worden vastgelegd rond 'menselijke experimenten'.

Die staan in 'Law and Policy Governing the Conduct of Intelligence Agencies', een document uit 1987. Eén punt daaruit stelt dat het agentschap onderzoek op mensen niet zal steunen, betalen of uitvoeren, als dat niet binnen de instructies valt voor verantwoordelijke en humane medische praktijken voor de volledige Amerikaanse overheid. Als aan die laatste voorwaarde is voldaan is nog altijd de "geïnformeerde instemming" (informed consent) nodig van de persoon waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Die richtlijnen botsen met de ondervragings- en folterpraktijken van de CIA na 9/11. Uit een rapport dat in december werd voorgesteld in de Amerikaanse Senaat bleek eerder dat de CIA volop gebruik maakte van technieken als waterboarding en dat de dienst daarover loog tegen het Witte Huis. Die harde ondervragingsmethodes vallen hoegenaamd niet binnen die ethische richtlijnen van 'humane medische praktijken', zelfs hoewel er telkens medisch personeel aanwezig was op de ondervragingen. Ook kan er bezwaarlijk gesproken worden van 'geïnformeerde instemming' van de ondervraagden zelf, concludeert The Guardian.

'De harde ondervragingsmethodes vallen hoegenaamd niet binnen die ethische richtlijnen van 'humane medische praktijken'