Fidel Castro waarschuwt voor wereldcrisis

De Cubaanse president Fidel Castro heeft gewaarschuwd dat de wereld afstevent op een recessie in de orde van grootte van die in de jaren '30. Hij stelde verder dat de Verenigde Staten door hun uit de pan rijzende begrotingstekorten en gebrek aan eigen natuurlijke hulpbronnen de rest van de wereld exploiteren.

"Amerika draait op rest van de wereld"
"Het beeld wordt steeds onzekerder terwijl wij worden geconfronteerd met angst voor een aanhoudende recessie zoals die in de jaren '30", schrijft de 81-jarige leider, die herstellende is van een zware operatie, in een essay in Cubaanse staatskranten. De Amerikaanse schatkist raakte tijdens de Vietnamoorlog leeg, zei hij, en de Amerikaanse economie draait sindsdien op de spaartegoeden en bodemschatten van de rest van de wereld.

Superrevolutionairen
Castro haalt verder uit naar 'superrevolutionairen', een kennelijke verwijzing naar buitenlandse neomarxistische critici die recentelijk suggereerden dat Cuba politieke en economische hervormingen nodig heeft en teveel afhankelijk is van inkomsten uit de toeristenindustrie. Zij zijn te zeer in de ban van de neoliberale vrijemarktideologie en vinden dat Cuba 'zuiver vergif' moet innemen, aldus de president.

Castro houdt al dertien maanden het ziekbed nadat hij een spoedoperatie aan zijn darmen moest ondergaan. Hij heeft de macht tijdelijk overgedragen aan zijn jongere broer Raul. Het afgelopen halfjaar publiceerde hij herhaaldelijk essays over internationale vraagstukken. (novum/hln)

Fidel Castro houdt al meer dan een jaar het ziekbed.
Fidel Castro houdt al meer dan een jaar het ziekbed.