Ex-CIA-baas: "Rusland mengde zich brutaal in VS-verkiezingen"

John Brennan, het vroegere hoofd van de CIA.
AFP John Brennan, het vroegere hoofd van de CIA.
Rusland heeft zich "brutaal gemengd" in de verkiezingen van vorig jaar in de VS. Dit heeft het vroegere hoofd van de CIA John Brennan vandaag in het Huis van Afgevaardigden gezegd, zo meldt nieuwszender CNN.

Tegenover de commissie voor de inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden zei Brennan dat Moskou actief Amerikanen "wetend en onwetend" rekruteerde om de Russen te helpen in hun bemoeienissen.

De vroegere baas van de CIA zei ook bezorgd te zijn geweest omtrent rapporten van de inlichtingendienst over contacten tussen leden van de campagne-Trump en Rusland vorig jaar. "Ik stootte op en weet van informatie en inlichtingen die contacten tussen Russische functionarissen en Amerikanen betrokken bij de Trump-campagne blootlegden, en waarover ik bezorgd was".

Brennan verwees daarbij naar geheime informatie waarover hij in openbare zitting niet kon uitweiden.

Op de vraag of Trump persoonlijke contacten met Russische regeringsinstanties zou hebben gehad zei Brennan daarover niets in openbare zitting te kunnen zeggen. Hij zei niet te kunnen zeggen of de contacten al of niet tot een samenwerking hebben geleid.

De informatie was voor de CIA niettemin een voldoende basis om nauwer toe te kijken. De door de inlichtingendienst verzamelde informatie is doorgespeeld aan de federale recherche FBI als bevoegde onderzoeksautoriteit, aldus Brennan.

Waarschuwing
Hij vertelde ook Moskou uitdrukkelijk te hebben gewaarschuwd zich niet in te laten met de verkiezinsgcampagne. "Iedereen moet er zich goed van bewust zijn dat Rusland is tussengekomen in onze presidentiële verkiezingscampagne van 2016 en dat het dit heeft gedaan ondanks onze krachtige protesten en duidelijke waarschuwingen zo niet te doen".

De vroegere baas van de CIA zei op 4 auagustus vorig jaar te hebben gebeld met het hoofd van de Russische geheime dienst FSB. "Ik heb hem gezegd dat alle Amerikanen, ongeacht hun politiek etiket of hun voorkeur voor de verkiezingen, gehecht zijn aan hun mogelijkheid om zonder inmenging hun leiders te kiezen."

Maar zijn gesprekspartner heeft elke Russische betrokkenheid bij de stembusslag ontkend, getuigde Brennan. Wel zei het FSB-hoofd president Vladimir Poetin op de hoogte te zullen brengen van de Amerikaanse waarschuwing.

Brennan leidde de CIA van 2013 tot 2017.