Europese socialisten nemen Barroso op de korrel

Een week voor de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel hebben de Europese socialisten het sociaal-economische beleid van de Europese Commissie op de korrel genomen. Voorzitter José Manuel Barroso "steekt zijn kop in het zand", zo schreef EP-fractieleider Martin Schulz in een open brief.


"Barroso steekt zijn kop in het zand"
"Terwijl 78 miljoen Europeanen een risico op armoede lopen en onze Unie voor de uitdagingen van werkloosheid, sociale uitsluiting, klimaatverandering en de instabiliteit van de financiële markten staat, blijft de Commissievoorzitter de oproepen van het parlement voor doelgerichte actie naast zich leggen", meent Schulz. Omdat Barroso "zijn kop in het zand steekt", richt hij zijn oproep rechtstreeks tot de staatshoofden en regeringsleiders.

Bijsturing van strategie van Lissabon
Schulz eist een sociale en ecologische bijsturing van de strategie van Lissabon, de in 2000 gelanceerde sociaal-economische agenda die van de Europese Unie de meest competitieve economie ter wereld moet maken. De Duitser ijvert voor een strenger wetgevend kader voor de financiële markten, sociale minimumnormen, duurzame openbare diensten en investeringen in onder meer onderwijs en hernieuwbare energie.

Barroso doet aanval af als electorale koorts
De frontale aanval van Schulz maakte weinig indruk op de Commissievoorzitter. Zijn woordvoerder sprak over "Europese partijpolitiek" die het gevolg is van "electorale koorts". Hij merkte fijntjes op dat de Commissie "op collegiale wijze" beslissingen neemt over de strategie van Lissabon. Daarbij is volgens hem een hoofdrol weggelegd voor commissarissen als Gunter Verheugen, Joaquim Almunia en Vladimir Spidla, die allen tot de socialistische strekking behoren.

Laagste werkloosheid in decennia
De woordvoerder van Barroso ontkende dat de strategie van Lissabon een mislukking zou zijn. Hij herinnerde eraan dat de werkloosheid in de Europese Unie is gedaald tot minder dan zeven procent, het laagste percentage in decennia. (belga/lb)

UNKNOWN