Europese Commissie wil meer ambitie tijdens voorbereiding Klimaatconferentie Parijs

Europees commissaris voor Klimaat Miguel Arias Cañete.
REUTERS Europees commissaris voor Klimaat Miguel Arias Cañete.
Europees commissaris voor Klimaat Miguel Arias Cañete heeft vandaag een oproep gelanceerd om de technische onderhandelingen ter voorbereiding van de klimaatconferentie van Parijs te versnellen. Die conferentie start op 30 november, over goed honderd dagen.

"De conferentie van Parijs is een unieke gelegenheid om actie te ondernemen", zei Cañete tijdens een persconferentie. Om van 'COP21' een succes te maken, moeten drie voorwaarden vervuld worden, vindt hij.

Eerst en vooral moeten de technische onderhandelingen ter voorbereiding van de conferentie versneld worden. "Er is een sterke politieke wil om een ambitieus akkoord te bereiken, maar aan de onderhandelingstafel wordt maar heel langzaam resultaat geboekt", stelt de Spaanse commissaris vast. "De onderhandelingen moeten versneld worden zodat de technische voorbereiding aan de politieke ambitie beantwoordt."

Verder heeft elk land zijn rol te spelen en dus zijn verantwoordelijkheid te nemen, "wat ook zijn omvang is". Europa wil tegen 2030 veertig procent minder broeikasgassen uitstoten, maar wereldwijd heeft nog maar één land op vier zich tot inspanningen geëngageerd, aldus Cañete.

Tot slot moet in Parijs de ondubbelzinnige boodschap gelanceerd worden "dat de landen de klimaatopwarming ernstig nemen". Pas als er voldoende ambitie aan de dag gelegd wordt, er langetermijndoelstellingen worden aangenomen en deze doelstellingen op "dynamische" wijze herzien kunnen worden, zal de Klimaatconferentie volgens de commissaris een succes zijn.

"Europa wil tegen 2030 veertig procent minder broeikasgassen uitstoten, maar wereldwijd heeft nog maar één land op vier zich tot inspanningen geëngageerd"