Europese Commissie: "Over Schengen kan niet onderhandeld worden"

PHOTO_NEWS
Over de Schengenregels kan niet onderhandeld worden. Dat heeft de Europese Commissie vandaag duidelijk gemaakt in een reactie op een suggestie van de Belgische premier Charles Michel om de regels te herbekijken in het licht van de aanslag op de Thalys die vrijdag verijdeld werd.

De fundamentele principes van Schengen, dat de grenscontroles tussen de meeste lidstaten van de Europese Unie heeft afgeschaft, zijn "niet onderhandelbaar", zo stelde een woordvoerder van de Commissie. Volgens de zegsman bevatten de akkoorden "voldoende instrumenten" om de veiligheid te waarborgen en moedigt de Commissie de lidstaten aan om die ook te gebruiken.

Zo kunnen de lidstaten bij een terreurdreiging gedurende maximaal dertig dagen op uitzonderlijke basis de grenscontroles herinvoeren, en zijn er bijkomende veiligheidscontroles mogelijk. Aanvullende politiecontroles moeten wel proportioneel zijn en mogen wel niet hetzelfde effect hebben als echte grenscontroles, aldus de woordvoerder. Hij waarschuwde wel voor "overhaaste conclusies" en "impulsieve reacties" en onderstreepte dat permanente controle onmogelijk is. "We kunnen niet overal en altijd controles voor alle treinen hebben."

Het controlesysteem voor de Eurostar toepassen is wettelijk mogelijk, maar vanuit praktisch oogpunt zeer twijfelachtig gezien de complexiteit voor de reizigers

Europese bron

Werkgroep

"Het ontmantelen van Schengen is allicht niet het juiste antwoord", zo stelde een andere Europese bron, die de complexiteit van de beveiliging van stations aanstipte. "Het controlesysteem voor de Eurostar toepassen is wettelijk mogelijk, maar vanuit praktisch oogpunt zeer twijfelachtig gezien de complexiteit voor de reizigers."

De Commissie richtte drie jaar geleden al een werkgroep op om de beveiliging van het spoor op te volgen. Vermoedelijk zullen de Europese ministers van Transport in oktober eventuele maatregelen voor de beveiliging van met name hogesnelheidstreinen onder de loep nemen. "De Europese Commissie staat politiek en technisch ter beschikking om vooruitgang te boeken op dit domein."

De akkoorden bevatten voldoende instrumenten om de veiligheid te waarborgen

Woordvoerder Europese Commissie
PHOTO_NEWS

"Gelijke interpretatie van akkoorden"

Ook premier Michel beklemtoonde vandaag in Parijs dat het fundamentele recht van het vrije verkeer gewaarborgd moet blijven. "Het is wenselijk dat de Schengen-landen naar een gelijke interpretatie van de akkoorden gaan. Een aanpassing van het Schengen-akkoord is alleen nodig als dat moet om onze veiligheid te verhogen. Dat moeten we bekijken. Maar wel met die verstande dat het vrij verkeer volledig gewaarborgd is. Dat is hier in Europa een fundamenteel recht en dat moet zo blijven."

Vrij verkeer is een fundamenteel recht in Europa en dat moet zo blijven

Premier Charles Michel