Europees Parlement en lidstaten akkoord over begroting 2015

AFP
Na hun eerder mislukte overleg over de begroting 2015 en de amendementen op de begroting 2014, hebben de vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese lidstaten vandaag hun onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Dat leverde meteen resultaat op: er werd een politiek akkoord gevonden.

Omdat de Europese instellingen hun deadline hadden gemist, legde de Commissie op 28 november een nieuwe compromistekst op tafel. Meteen lag de bal opnieuw in het kamp van de lidstaten en het Parlement: zij moeten het voor het einde van het jaar eens worden over de Europese begroting 2015. Ze moeten ook een akkoord vinden over enkele amendementen op de begroting 2014, in de eerste plaats omdat er met een grote betalingsachterstand gekampt wordt.

Vandaag staken de onderhandelaars opnieuw de koppen bij elkaar. Na afloop klonk het dat er stappen in de richting van een akkoord zijn gezet. Volgens het Parlement is er zelfs een "politiek akkoord" gesloten. Er wordt 4,8 miljard euro uitgetrokken om de meest dringende rekeningen te kunnen betalen. De Commissie moet bovendien met een uitgewerkt voorstel komen over hoe de chronische betalingsachterstand kan worden weggewerkt.

Ook over de uitgaven en de financiële engagementen (die meerdere jaren kunnen overspannen) is een akkoord bereikt: de Europese Unie zou in 2015 niet meer dan 141,2 miljard euro mogen uitgeven en mag zich engageren tot het betalen van 145,3 miljard euro aan rekeningen. Ter vergelijking: het Parlement startte de onderhandelingen met de boodschap dat de betalingen tot 146,4 miljard moeten opgetrokken worden en de engagementen tot 146,3 miljard, de lidstaten pleitten voor respectievelijk 140,0 miljard en 145,08 miljard euro.

Verwacht wordt dat vertegenwoordigers van alle 28 EU-lidstaten het akkoord vandaag goedkeuren. Het Europese Parlement zet het licht volgende week, tijdens zijn plenaire vergadering in Straatsburg, definitief op groen.