Europees Hof zet rem op 'uitkeringstoerisme'

Archiefbeeld van een Roemeense dakloze vrouw in Londen.
PHOTO_NEWS Archiefbeeld van een Roemeense dakloze vrouw in Londen.
Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat EU-lidstaten niet verplicht zijn sociale uitkeringen toe te kennen aan burgers van een andere EU-lidstaat die naar hun grondgebied komen enkel om te genieten van sociale hulp.

Het hoogste EU-gerechtshof deed uitspraak in een zaak van een jonge Roemeense vrouw uit Leipzig die niet werkte en ook niet op zoek was naar een job. Het Jobcenter (de tewerkstellingsdienst, nvdr.) weigerde de vrouw (met een zoontje) op basis van de Duitse wet een basisuitkering omdat ze geen werk opnam. De vrouw bezat geen beroepskwalificatie - ze liep slechts drie jaar school in haar moederland - kende slechts een minimum Duits en had noch in Duitsland noch in Roemenië ooit gewerkt.

Economisch niet-actieve burgers van de Unie die zich naar een andere lidstaat begeven met als enig doel daar sociale bijstand te ontvangen, mogen worden uitgesloten van bepaalde sociale uitkeringen, oordeelde het Hof. "Een lidstaat moet de mogelijkheid hebben om de toekenning van sociale uitkeringen te weigeren aan economisch niet-actieve burgers van de Unie die hun recht van vrij verkeer uitoefenen met als enig doel sociale bijstand van een andere lidstaat te ontvangen hoewel zij niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken om aanspraak te maken op een verblijfsrecht", stelt het Hof in een toelichting.

Een lidstaat moet de mogelijkheid hebben om de toekenning van sociale uitkeringen te weigeren aan economisch niet-actieve burgers van de Unie

Europese Hof van Justitie

Geen discriminatie

"Ten aanzien van Dano en haar zoon merkt het Hof op dat zij niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, zodat zij in Duitsland geen aanspraak kunnen maken op een verblijfsrecht krachtens de richtlijn betreffende het Unieburgerschap. Bijgevolg kunnen zij zich niet beroepen op het beginsel van non-discriminatie dat is vervat in de richtlijn en in de verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels."
    
Naar de uitspraak werd met grote aandacht uitgekeken in Duitsland en landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waar een debat woedt over migratie uit vooral Oost-Europa.
    

Gezond verstand

De Europese Commissie begroette de uitspraak. Er is nu meer duidelijkheid voor EU-burgers. De grondregel van de vrijheid van verkeer betekent niet "het recht op vrije toegang tot het sociaal systeem van de medelidstaten", verklaarde een woordvoerster in Brussel.
    
De Britse premier David Cameron, die de hete adem van eurosceptici en de anti-migrantenpartij UKIP in de nek voelt, verwelkomde de uitspraak op twitter als "gewoon gezond verstand, dat uitkeringstoerisme inperkt".

Anderen, vooral in Duitsland, wijzen er op dat het een uitspraak in een zeer specifiek geval betreft dat mogelijk niet zo'n verre implicaties heeft.

De grondregel van de vrijheid van verkeer betekent niet het recht op vrije toegang tot het sociaal systeem van de medelidstaten

Woordvoerster Europese Commissie