Europa wil bankdeposito's en beleggingen beter beschermen

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe voorstellen geformuleerd om bankdeposito's en beleggingen beter te beschermen tegen het faillisementsrisico.

Faillisement bank
Wat deposito's betreft heeft de Commissie voorgesteld om in geval van faillisement van een bank het minimale terugbetalingsbedrag vast te leggen op 100.000 euro, in plaats van de 20.000 euro voor de crisis. Dat bedrag zou gestort moeten worden binnen een termijn van zeven dagen in plaats vier à zes weken. Eind 2008 - in volle bankencrisis - bereikte de Europese Unie al een akkoord over een dergelijke bescherming, maar het huidige voorstel is veel gedetailleerder.

De herziene richtlijn voorziet ook in een stevigere voorafgaande financiering van de garantiefondsen. De bijdragen zullen blijvend gebeuren door de banken, maar dat zal voortaan proportioneel zijn volgens het genomen risico.De nieuwe regeling voorziet ook in andere financieringsmogelijkheden indien nodig, zoals een onderlinge garantieregeling.

Bescherming fraude
Een tweede voorstel beoogt de investeerders beter te beschermen wanneer een fondsenbeheerder niet in de mogelijkheid verkeert om activa terug te betalen. Het gaat niet om een bescherming van het investeringsrisico, want "ze nemen een risico en ze weten het", maar om hen "te beschermen tegen fraude", zo benadrukt Europees commissaris van Interne Markt en Diensten Michel Barnier.

Ook hier wordt de schadedrempel opgetrokken (van 20.000 naar 50.000 euro) en worden de termijnen ingekort (van enkele jaren naar 9 maanden). Voorts zijn er maatregelen voorzien om de voorlopige financiering van deze garantie te omkaderen.

Garantiesysteem
De Commissie heeft overigens vandaag een Witboek gepubliceerd waarin meerdere voorstellen worden opgelijst "opdat de consumenten genieten van een evenwichtige en volledige bescherming en opdat de belastingbetaler niet moet betalen wanneer een verzekeringsinstelling failliet gaat". Een van de pistes bestaat erin de lidstaten te verplichten om een garantiesysteem voor verzekeringen, conform een aantal verplichtingen, in te bouwen.

Het Witboek kan geconsulteerd worden en alle betrokken partijen worden uitgenodigd om zich hierover uiterlijk tegen 30 november 2010 uit te spreken. (belga/lpd/ep)