Europa pakt buitenlandse verkeersovertreders aan

UNKNOWN

De Europese Commissie wil een einde maken aan de straffeloosheid van chauffeurs uit andere EU-lidstaten. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie lanceerde vandaag een voorstel dat ervoor moet zorgen dat ook deze chauffeurs geïdentificeerd en bestraft kunnen worden wanneer ze te snel rijden, rijden onder invloed, geen verkeersgordel dragen of een rood licht negeren.

Straffeloosheid
Buitenlandse chauffeurs vertegenwoordigen niet meer dan vijf procent van het verkeer in de lidstaten, maar ze begaan bijvoorbeeld wel 15 procent van de snelheidsovertredingen. Dat is deels het gevolg van de straffeloosheid voor buitenlanders. De overtreding blijft doorgaans onbestraft omdat de politie de bestuurder niet kan identificeren of niet kan nagaan op welk adres het voertuig is geregistreerd.

"De straffeloosheid van bestuurders op doorreis ondermijnt de verkeersveiligheid en versterkt een gevoel van onrechtvaardigheid bij de eigen ingezetenen, die op hun beurt dan weer minder makkelijk de politiecontroles aanvaarden", zo verklaarde eurocommissaris voor Transport Jacques Barrot vandaag.

Gegevens uitwisselen
Hij pleit daarom voor de oprichting van een Europees netwerk dat de nationale diensten voor de inschrijving van voertuigen in staat zou stellen om snel en makkelijk gegevens uit te wisselen. Zo kan de naam en het adres van de overtreder geïdentificeerd worden en kan de politie de overtreder vervolgens een bekeuring toesturen. Met het oog op deze kennisgeving, die de overtreder in zijn eigen moedertaal zal ontvangen, is een gemeenschappelijk Europees model uitgetekend.

Boetes
Het voorstel van de Commissie heeft enkel betrekking op financiële sancties en viseert de eerste fase van een vervolging: de overtreder wordt geïdentificeerd en wordt verzocht een boete te betalen. Dat betekent niet dat de bestuurder aan zijn boete ontsnapt indien hij de kennisgeving onbeantwoord in de prullenmand gooit. Wanneer een Belgische rechter vervolgens een boete oplegt, is de lidstaat van de overtreder verplicht die uitspraak te erkennen en uit te voeren.

Bereidwilligheid
Die wederzijdse erkenning van financiële straffen (hoger dan 70 euro, nvdr) werd geregeld in een drie jaar oud Europees kaderbesluit. Het probleem is echter dat slechts zeven van de 27 EU-lidstaten dat kaderbesluit ook effectief hebben omgezet. De deadline verstreek nochtans precies een jaar geleden. De efficiëntie van het nieuwe voorstel hangt dus in niet geringe mate af van de bereidwilligheid van de lidstaten om het kaderbesluit toe te passen.

Parkeerboetes
Het voorstel van de Commissie heeft geen betrekking op parkeerboetes. De maatregel is immers specifiek gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de EU. Ze viseert vier overtredingen: te snel rijden, rijden onder invloed, door het rode licht rijden en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Bijna 75 procent van alle verkeersslachtoffers zijn het gevolg van deze vier types overtredingen.

Verkeersdoden halveren
De maatregel kadert in het streven van de Commissie om het aantal verkeersdoden tegen 2010 te halveren in vergelijking met 2001. Toen vielen er 54.000 slachtoffers. In 2007 was het aantal gedaald tot 43.000. Dat lijkt onvoldoende om binnen twee jaar de doelsstelling te halen. De opdracht is er volgens Barrot niet eenvoudiger op geworden met de toetreding van de voormalige Oostbloklanden, waar de infrastructuur en de rij-opleidingen van een minder hoog niveau zijn. "Maar er bestaan geen mirakeloplossingen, indien de nationale overheden hun verantwoordelijkheid niet nemen", besloot Barrot. (belga/ka)